Bộ đội trên đảo Cồn Cỏ

ngày 06/05/2022

Tiểu đoàn hỗn hợp, Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đóng quân trên đảo Cồn Cỏ.

Cùng với tích cực huấn luyện, SSCĐ cao, đơn vị còn chú trọng tổ chức tăng gia sản xuất cải thiện đời sống; xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp... góp phần để cán bộ, chiến sĩ thêm yêu mến đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Một buổi huấn luyện của bộ đội.

Cùng nhau chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, làm đẹp doanh trại.

Vườn rau của đơn vị luôn xanh tốt, giúp bảo đảm 100% định lượng rau xanh cho cán bộ, chiến sĩ.

Đàn gia cầm hàng trăm con, góp phần cải thiện bữa ăn bộ đội.

Bộ đội vệ sinh, làm sạch bờ biển.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-tren-dao-con-co-693486