Sự kiện ra mắt iPhone 11 có thể diễn ra vào ngày 10.9

ngày 16/08/2019

10.9 sẽ là thời điểm diễn ra sự kiện ra mắt loạt iPhone 2019? - Ảnh chụp màn hình

Theo GSMArena, hình ảnh trong mã iOS 13 hiển thị ảnh chụp màn hình iOS vào ngày thứ Ba, 10.9. Tên của tập tin hình ảnh là HoldForRelease cho thấy đây là ngày mà Apple sẽ lên lịch cho sự kiện lớn tiếp theo. Vào năm ngoái, tập tin hình ảnh này hiển thị ngày 12.9 cũng là ngày mà Apple tổ chức sự kiện ra mắt iPhone Xr, Xs và Xs Max.

Việc ra mắt iPhone mới vào ngày 10.9 sẽ tuân theo các tiền lệ do Apple đặt ra trong nhiều năm trước đó. Nếu công ty sử dụng cùng một mốc thời gian như trước đây, đơn đặt hàng trước cho 3 thiết bị mới sẽ bắt đầu vào ngày 13.9. Đối với ngày phát hành, nó sẽ là ngày 20.9 tại các quốc gia nằm trong đợt đầu tiên, và 27.9 tại các quốc gia cho đợt thứ hai.

Bên cạnh đó, một hình ảnh tương tự cho thấy ngày 23.9 hiển thị trên iPhone và iPad cũ hơn, vì vậy có lẽ đó là thời điểm bản phát hành cuối cùng của iOS 13 sẽ ra mắt.


Nguồn: Báo Thanh Niên