Sao lưu an toàn và miễn phí dữ liệu lên "đám mây"

ngày 05/09/2014

SafeCopy là dịch vụ cung cấp cho bạn không gian sao lưu dữ liệu trực tuyến miễn phí lên đến 3 GB và đặc biệt an toàn.

SafeCopy hoạt động trực tuyến hoặc thông qua công cụ cùng tên SafeCopy chạy trên Windows và cả Mac OS.

Đăng kí tài khoản miễn phí

Sau khi cài đặt thành công, cửa sổ lựa chọn ngôn ngữ sử dụng xuất hiện. Bạn chọn ngôn ngữ cần dùng > nhấn Next. Lúc này, bạn sẽ được đưa đến bước đăng kí tài khoản, bạn đánh dấu chọn vào 3 GB Free để sử dụng miễn phí. Tiếp theo, bạn nhập địa chỉ email vào ô Username or e-mail, nhập cùng một chuỗi mật mã muốn tạo tại 2 ô SafeCopy Password và Re-Type Password > Next.

Sao lưu an toàn và miễn phí dữ liệu lên

Thao tác đăng kí tài khoản như trên không yêu cầu bạn phải xác nhận qua email, tuy nhiên khuyến cáo các bạn cần nhập email có thật của chính bạn để phòng trường hợp mất mật khẩu.

Thiết lập sao lưu

Sau bước đăng kí tài khoản, bạn cần lựa chọn dữ liệu cần sao lưu theo 3 tùy chọn có sẵn, gồm: My Documents, Single Folder và Custom.

Sao lưu an toàn và miễn phí dữ liệu lên

Mặc định, ứng dụng sẽ bỏ qua các tập tin có dung lượng lớn hơn 200 MB khi sao lưu. Để thay đổi tính năng này, bạn nhấn vào Advanced. Trên cửa sổ Advanced Configuration, bạn thay đổi dung lượng tập tin bỏ qua tại mục "Skip files bigger than (MB)". Thiết lập xong, nhấn OK > Next.

Sao lưu an toàn và miễn phí dữ liệu lên

Ngay lập tức, SafeCopy sẽ tự động tiến hành sao lưu dữ liệu từ thư mục như các thiết lập đã tạo. Sau này, khi thư mục đã thiết lập có bất kì sự thay đổi nào thì SafeCopy sẽ thực hiện sao lưu ngay lập tức để giữ an toàn cho dữ liệu mới.

{fcomment}