Quy định mới đối với việc gửi vàng tại ngân hàng

ngày 20/08/2013

Ngân hàng phải trả lại chính lượng vàng đã gửi nếu khách yêu cầu, điều này đồng nghĩa với việc khi đi gửi vàng, người dân cần lưu ý ghi rõ loại vàng miếng, số sê ri (nếu có), đặc điểm vàng miếng gửi bảo quản…

 

 

Nghiêm cấm ngân hàng sử dụng vàng giữ hộ dưới bất kỳ hình thức nào.
Nghiêm cấm ngân hàng sử dụng vàng giữ hộ dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ bảo quản vàng miếng của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Theo dự thảo, để thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ bảo quản vàng miếng, các ngân hàng phải được cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản. Đồng thời, các ngân hàng phải có phương tiện bảo quản, kho tiền đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước...

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như hạn chế tối đa trường hợp các ngân hàng có thể sử dụng số vàng gửi của khách hàng để kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, khi thực hiện cung ứng dịch vụ bảo quản vàng miếng, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ký kết với khách hàng hợp đồng bảo quản vàng miếng.

Ngoài quy định thông thường tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân khách hàng cá nhân, Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác chứng minh tư cách pháp nhân của các bên tham gia hợp đồng, số lượng vàng miếng gửi bảo quản, trong hợp đồng bảo quản vàng miếng phải ghi rõ loại vàng miếng, số sê ri (nếu có), đặc điểm vàng miếng gửi bảo quản; phí bảo quản vàng miếng; thời hạn bảo quản vàng miếng; hình thức trả lại vàng miếng bảo quản; địa điểm nhận và trả lại vàng miếng…

Cũng theo dự thảo của thông tư, có hai hình thức để ngân hàng trả lại vàng miếng đã nhận bảo quản. Đó là trả lại chính số vàng miếng khách hàng đã gửi bảo quản hoặc trả lại vàng miếng cùng loại, cùng nhãn hiệu, cùng chất lượng, khối lượng với vàng miếng khách hàng đã gửi bảo quản.

Ngân hàng chỉ được sử dụng vàng miếng nhận bảo quản của khách hàng để trả vàng miếng đã nhận bảo quản cho khách hàng khác trong trường hợp khách hàng thỏa thuận đồng ý trả lại vàng miếng cùng loại, cùng nhãn hiệu, cùng chất lượng, khối lượng với vàng miếng khách hàng đã gửi bảo quản.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm các ngân hàng không được sử dụng vàng miếng nhận bảo quản của khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào kể cả chuyển đổi thành tiền, bán, cho vay, chuyển đổi, cầm cố, thế chấp, ký quỹ bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tiền vay.

Ngân hàng cũng không được ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện cung ứng dịch vụ bảo quản vàng miếng; không được cung ứng dịch vụ bảo quản vàng miếng qua các đại lý.

 

An Hạ

 


 

 

 

{fcomment}