Lo hụt thu ngân sách, Bộ Tài chính tăng thanh, kiểm tra doanh nghiệp

ngày 07/01/2017

Bộ Tài chính kiểm tra thuế 82.000 doanh nghiệp; kiểm tra sau thông quan 9.300 cuộc, khởi tố 48 vụ.

Lo hụt thu ngân sách, Bộ Tài chính tăng thanh, kiểm tra doanh nghiệp - 1

Chống hụt thu ngân sách, Bộ Tài chính tăng cường thanh, kiểm tra doanh nghiệp

Ngày 6/1, Bộ Tài chính. cho biết tiến độ thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là ngân sách trung ương 2016 luôn đạt thấp so với dự toán và chậm hơn so với cùng kỳ năm 2015.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tháng 10/2016, Bộ này đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đánh giá thu NSNN năm 2016 ước vượt khoảng 24,5 nghìn tỷ đồng; trong đó, thu ngân sách địa phương vượt khoảng 36 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách trung ương hụt khoảng 8-12 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do giá dầu thô giảm (giá dự toán 60 USD/thùng; thực hiện khoảng 44 USD/thùng).

Do đó, để phấn đấu giảm tối đa số hụt thu ngân sách trung ương, Bộ Tài chính đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu; các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; đôn đốc thu các khoản theo kết quả kiểm toán, thanh tra; xử lý thu nợ đọng thuế; tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực có đóng góp số thu ngân sách trung ương.

Theo đó, ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra gần 82 nghìn doanh nghiệp, qua đó tăng thu ngân sách thêm 14,5 nghìn tỷ đồng; đã thu được 42 nghìn tỷ đồng nợ thuế (số dư nợ thuế đến cuối năm 2016 khoảng 72,4 nghìn tỷ đồng, giảm 2% so cuối năm 2015).

Ngành thuế cũng chuyển cơ quan công an 2.776 hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

Về phía quan Hải quan, Bộ Tài chính cho biết ngành này đã thực hiện gần 9,3 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, qua đó xử lý tăng thu ngân sách 3,3 nghìn tỷ đồng; đã bắt giữ, xử lý gần 15,4 nghìn vụ buôn lậu, tăng thu cho ngân sách 166 tỷ đồng; đã thu hồi và xử lý được 499 tỷ đồng nợ thuế; đã khởi tố 48 vụ và chuyển các cơ quan khác khởi tố 95 vụ; ban hành 25 quyết định tịch thu hàng hóa vô chủ do không xác định được chủ sở hữu, xử lý 192 container hàng hóa vi phạm.

Tính đến cuối năm 2016, Bộ Tài chính cho biết kết quả thu ngân sách đã đạt khá hơn dự báo. Đến 31/12, thu cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.094 nghìn tỷ đồng, vượt 79,6 nghìn tỷ đồng (+7,8%) so dự toán, tăng thêm 55 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội.

Trong đó, thu ngân sách địa phương đạt 118,6% dự toán (tương ứng vượt 77,8 nghìn tỷ đồng), hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao (58/63 địa phương); thu ngân sách trung ương không kể ghi thu, ghi chi viện trợ cho các dự án, cơ bản đạt dự toán.

Nguồn 24h