Hơn 28.500 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng

ngày 30/05/2016

5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp (DN) hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 4.643, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó phần lớn là những DN quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng.

Theo đó, trong tháng 5, cả nước có 10.019 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 101.000 tỉ đồng đồng, giảm 8,5% về số DN và tăng 62,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Trong tháng, cả nước có 1.668 DN quay trở lại hoạt động, giảm 14,7% so với tháng trước; có 4.204 DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 28,1%; có 884 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 5,2%.

Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm, số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 4.643 DN, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những DN quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng, chiếm tới 93,5%. Số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng qua là 28.82 DN, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn 24h