Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo giảm phí BOT

ngày 23/06/2017

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa vừa có văn bản chỉ đạo rà soát và giảm phí tại một số trạm BOT.

Bộ trưởng chỉ đạo Vụ Kế hoạch Đầu tư khẩn trương phân bổ và giao vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2017 cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án ngay khi có quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3-2_opt_NASW

Bộ Giao thông tiếp tục chỉ đạo giảm phí BOT.

Đồng thời tham mưu Bộ Giao thông Vận tải thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư tư nhân.

Văn bản cũng nêu rõ, Vụ Đối tác công - tư phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, có giải pháp giảm phí tại một số trạm thu phí BOT trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng.

Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với nhiều nhà đầu tư đi đến quyết định giảm phí tại một số trạm thu phí BOT như BOT Bến Thuỷ (Hà Tĩnh - Nghệ An); giảm phí tại trạm BOT Cầu Rác (Hà Tĩnh). Tại một số địa phương như Hoà Bình, Bắc Kạn, những người dân thu nhập không cao sống gần trạm thu phí cũng được giảm giá sử dụng dịch vụ.

Riêng trong năm 2016, đã có 23 trạm thu phí giảm giá. Việc giảm phí tại các các trạm thu phí BOT chủ yếu trên 5 quốc lộ quan trọng. Đó là Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc 51, Quốc lộ 1 (đoạn TP.HCM - Trung Lương) và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Ngoài vấn đề về phí BOT, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Vụ Kế hoạch - Đầu tư phải tham mưu việc tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư tư nhân.

Bộ trưởng cũng đôn đốc Vụ phải khẩn trương tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh vốn ODA từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng thực hiện, có khả năng giải ngân cao hơn.

Nguồn VTC News