Thời gian giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ tại HNX

ngày 24/06/2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố quy định thời gian giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm.

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định số 391/QĐ-SGDHN về thời gian giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm.

Cụ thể, phiên sáng: Khớp lệnh định kỳ mở cửa từ 8 giờ 45 - 9 giờ 00; Khớp lệnh liên tục từ 9 giờ 00 - 11 giờ 30; Giao dịch thỏa thuận từ 8 giờ 45 - 11 giờ 30.

Giờ nghỉ trưa từ 11 giờ 30 - 13 giờ 00.

Phiên chiều: Khớp lệnh liên tục từ 13 giờ 00 - 14 giờ 45; Giao dịch thỏa thuận từ 13 giờ 00 - 14 giờ 45.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không áp dụng phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa và phiên giao dịch thỏa thuận sau giờ đối với giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm.

Nguồn: Báo Hải Quan