Sẽ ban hành mức giá theo 5 hạng bệnh viện

ngày 19/12/2014

Từ năm 2015, giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ theo 5 hạng bệnh viện: Bệnh viện hạng đặc biệt, Hạng I, Hạng II, Hạng III và Hạng IV.
 
Bộ Y tế đang khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính để ban hành khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT thống nhất theo hạng bệnh viện trong toàn quốc.

Cụ thể, sẽ ban hành mức giá theo 5 hạng bệnh viện: Bệnh viện hạng đặc biệt, Hạng I, Hạng II, Hạng III và Hạng IV.

 
Ông Nguyễn Nam Niên, Vụ trưởng vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế cho biết: “Mức giá này vẫn chỉ tính 3/7 yếu tố chi phí trực tiếp là thuốc, máu, dịch truyền, vật tư; điện, nước và chi phí duy tu, bảo dưỡng tài sản; mức giá được tính trên mức bình quân gia quyền của các dịch vụ hiện đang thu theo hạng bệnh viện trong toàn quốc.

Ngoài ra, có tính thêm chi phí phụ cấp thường trực 24/24 giờ vào giá ngày giường, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá các phẫu thuật, thủ thuật”.

Với việc ban hành mức giá này, liệu người dân được hưởng lợi gì, ông Niên khẳng định: Nhiều dịch vụ do trước đây mức thu thấp, bệnh viện không có kinh phí để triển khai, nay được điều chỉnh mức thu nên sẽ triển khai, người bệnh BHYT sẽ được hưởng do chi phí hầu hết do bảo hiểm xã hội thanh toán, làm tăng quyền lợi của người có thẻ BHYT.

Đối với người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, ông Niên chia sẻ rằng họ cũng được lợi.

Từ 1/1/2015, người dân sinh sống ở các xã đảo, huyện đảo cũng được nhà nước mua thẻ BHYT.

Chính phủ đã hỗ trợ tối thiểu 70% mệnh giá thẻ BHYT đối với người cận nghèo, khuyến khích các địa phương sử dụng ngân sách địa phương, các nguồn vốn khác và Bộ Y tế cũng đã huy động một số dự án ODA để hỗ trợ thêm cho người cận nghèo tham gia BHYT.

Đến nay, trên 14 triệu người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và gần 3 triệu người cận nghèo đã được Nhà nước mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT.

Cũng từ đầu năm nay, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 100%, không phải đồng chi trả (trước đây phải đồng chi trả 5%).

Người cận nghèo được BHYT thanh toán 95%, chỉ phải đồng chi trả 5% (trước đây BHYT thanh toán 80%, phải đồng chi trả 20%).

Ông Niên khẳng định: Nếu tính đủ giá dịch vụ y tế thì sẽ khuyến khích các bệnh viện công vay vốn, thực hiện xã hội hóa để đầu tư.

Giá bệnh viện công và bệnh viện tư sẽ tương đương nên khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho y tế, tạo cạnh tranh bình đẳng về giá giữa các thành phần kinh tế trong khám, chữa bệnh

Theo VTC News

{fcomment}