Quốc Cường Gia Lai dùng cổ phiếu của bà Như Loan làm gì?

ngày 18/11/2014

Số cổ phiếu của Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan đang được dùng làm tài sản đảm bảo cho 2 khoản vay của công ty tại 2 ngân hàng, với thời gian đáo hạn vào năm 2015 và 2018.
 
Theo báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), doanh nghiệp này hiện có 4 khoản vay ngắn hạn và 4 khoản vay dài hạn có lãi suất thả nổi, với tổng giá trị gần khoảng 1.804 tỷ đồng. 

Trong đó, 2 khoản vay hiện được đảm bảo bởi cổ phiếu của Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan tại 2 ngân hàng, với thời gian đáo hạn lần lượt là năm 2015 và 2018.

Quốc Cường Gia Lai, cổ phiếu, bết bát, đáo hạn
Công ty của mẹ con Cường đô la trông chờ vào ý trời
Cụ thể, khoản vay ngắn hạn dùng cổ phiếu của bà Loan làm tài sản bảo đảm sẽ đáo hạn vào tháng 2/2015, tại ngân hàng Sài Gòn có giá trị 50 tỷ đồng, dùng để bổ dung vốn cho dự án trung tâm thương mại Sài Gòn Plaza.

Tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, số cổ phiếu còn lại của bà Loan và toàn bộ dự án dân cư Phước Kiển được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay có giá trị gần 1.560 tỷ đồng, sẽ đáo hạn chậm nhất là vào tháng 12/2018.

Số tiền này sẽ được công ty dùng để tài trợ lại cho dự án khu dân cư Phước Kiển, hiện là một trong những dự án bất động sản trọng tâm của Quốc Cường Gia Lai. Bà Loan vẫn đang sở hữu khoảng 60,6 triệu cổ phiếu QCG, với tổng giá trị khoảng 630 tỷ đồng.

Báo cáo hợp nhất của doanh nghiệp này cũng cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2014, Quốc Cường Gia Lai có phát sinh nghĩa vụ phải trả đối với các bên liên quan với tổng giá trị lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, công ty này đã nhận tạm ứng của bà Nguyễn Thị Như Loan số tiền 305 tỷ đồng, của bà Nguyễn Ngọc Huyền My 390 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, dù doanh thu về bán hàng và dịch vụ lũy kế của QCG tăng tới 48% và các chi phí đã giảm khá mạnh, nhưng do giá vốn tăng cao, doanh nghiệp này vẫn chịu lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 3 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Quốc Cường Gia Lai sau 9 tháng chỉ đạt con số âm 3,385 tỷ đồng. Nhưng nhờ được hoãn lại hơn 9 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nên doanh nghiệp này vẫn ghi nhận mức lãi gần 6 tỷ khi kết thúc quý III/2014. 

Theo VTC News

{fcomment}