“Ông lớn” bảo hiểm đang phân chia thị phần ra sao?

ngày 12/01/2018

Theo số liệu từ Cục Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm sức khỏe đang chiếm tới 61% trong tỷ trọng các nghiệp vụ bảo hiểm tính đến 30/09/2017.

Cụ thể, bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu, chiếm tỷ trọng 32%, đạt 9.706 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ. Bảo hiểm sức khỏe đứng thứ hai với tỷ trọng 29%. Các nghiệp vụ khác gồm: Bảo hiểm tài sản thiệt hại (14%); Bảo hiểm cháy nổ (8%); Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (6%); Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu (5%); các nghiệp vụ bảo hiểm khác (6%).

“Ông lớn” bảo hiểm đang phân chia thị phần ra sao? - 1

Bảo hiểm xe cơ giới đang dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Theo số liệu đến tháng 9/2017, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhận thọ đạt 30.154 tỷ đồng, tăng trưởng 12%. Thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm, Bảo Việt đang dẫn đầu với tỷ lệ 42,28%, bỏ xa doanh nghiệp đứng thứ hai là Bảo hiểm Dầu khí (PVI) (19,31%). Các doanh nghiệp còn lại gồm: Bảo hiểm Bảo Minh (16,62%); Bảo hiểm Bưu Điện (8,31%); Bảo hiểm Petrolimex (7,65%); 6,01% thị phần còn lại là miếng bánh của các doanh nghiệp còn lại.

Theo thống kê sơ bộ, tổng doanh thu ngành bảo hiểm cả năm 2017 ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2%. Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.561 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2016. Mảng bảo hiểm nhân thọ ước đạt 65.050 tỷ đồng, tăng 28,9%.

Nguồn 24h