Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông về đảm bảo an toàn thực phẩm

ngày 22/08/2019

Theo đó, công tác truyền thông về ATTP được đẩy mạnh với chương trình truyền thông “Chung tay vì ATTP", "Phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát ATTP", nhằm thay đổi hành vi không ATTP và truyền thông có định hướng, không gây hoang mang. Cơ quan quản lý đã chủ động phối hợp và huy động cơ quan thông tin truyền thông xây dựng chuyên trang chuyên mục về ATTP, thông báo cơ sở bảo đảm ATTP lên Website ngành, phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân biết và lựa chọn. Phối hợp chặt chẽ giữa UBND các cấp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tuyên truyền vận động, giám sát ATTP, tẩy chay với thực phẩm không an toàn, nhưng không hoang mang, biết chọn sản phẩm an toàn.

Truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng

Tăng cường đưa tin bài về công tác ATTP như: Đưa tin về các cơ sở làm tốt công tác ATTP, các cơ sở vi phạm ATTP trên loa đài phát thanh. Tổ chức Phát động Tháng hành động ATTP, truyền thông chủ đề “Nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Ban Tuyên giáo Thành ủy, các Sở, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường phổ biến các văn bản mới về ATTP của Chính phủ và các Bộ Y tế, Nông nghiệp, Công thương, tuyên truyền giáo dục pháp luật, các kiến thức về ATTP, các biện pháp ATTP phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, tuyên truyền kế hoạch thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn toàn Thành phố theo chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó, tuyên truyền thực trạng về đảm bảo ATTP trên chuyên mục ATTP trên Website, tạp chí ngành Y tế, Nông nghiệp, Công Thương, các cơ quan thông tin đại chúng với 2.529 tin/bài/ảnh trên báo đài, tạp chí, website ngành, bài tự viết về ATTP.

Bên cạnh đó, phổ biến kiến thức về ATTP cho cán bộ Ban chỉ đạo và mạng lưới ATTP với 215 buổi/11.617 người (cùng kỳ năm 2018 phổ biến cho 81 buổi/3.770 người), phổ biến kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 547 buổi/32.844 người. Tổ chức tuyên truyền và nói chuyện lồng ghép về ATTP cho các hội viên đoàn thể và người tiêu dùng 646 buổi/67.404 người. Phát 2.120 băng đĩa về ATTP, treo 856 băng rôn, khẩu hiệu, 883 poster áp phích, phát 153.899 tờ gấp.

Ngoài ra, quản lý chặt chẽ nội dung quảng cáo, công bố sản phẩm đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương chú trọng thông tin đến người dân kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm về ATTP. Phối hợp với các tổ chức xã hội trong việc phổ biến kiến thức, pháp luật về ATTP, về tác hại của việc lạm dụng rượu và công khai thông tin về cơ sở, thực phẩm không an toàn trên địa bàn.


Nguồn: Báo Công Thương