Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra thông cáo chung về Biển Đông

ngày 07/08/2015

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 (AMM 48) ở Malaysia, vấn đề Biển Đông được quan tâm bàn thảo.
 
Thông cáo chung của Hội nghị cũng đề cập nội dung này trong Phần các vấn đề khu vực và quốc tế.
Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị
Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị
Sau đây là nguyên văn nội dung Biển Đông trong Thông cáo chung:

150. Chúng tôi thảo luận sâu rộng các vấn đề về Biển Đông và tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với các diễn biến gần đây và đang diễn ra ở khu vực này. Chúng tôi ghi nhận quan ngại sâu sắc của một số bộ trưởng đối với việc tôn tạo, bồi đắp ở Biển Đông, làm xói mòn lòng tin và sự tin cậy, gia tăng căng thẳng và có thể gây phương hại tới hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông.

151. Chúng tôi khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết đối với tất cả các bên trong việc bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ các điều khoản của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC): xây dựng, duy trì và tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau; thực hiện kiềm chế đối với các hành động làm phức tạp và gia tăng các tranh chấp; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực; các bên liên quan giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

152. Chúng tôi trông đợi việc thực hiện hiệu quả các biện pháp “thu hoạch sớm” đã được nhất trí nhằm tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau cũng như tạo một môi trường thuận lợi cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Chúng tôi giao các quan chức cao cấp tiếp tục làm việc về vấn đề này và đề xuất thêm các sáng kiến khác nhằm thực hiện các mục tiêu trên.

153. Ghi nhận tiến triển đạt được trong tiến trình tham vấn xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng thiết lập một bộ Quy tắc COC hiệu quả. Hướng tới mục tiêu này, chúng tôi hoan nghênh kết quả gần đây của Hội nghị các quan chức cao cấp (SOM) ASEAN-Trung Quốc lần thứ 9 về thực hiện DOC, theo đó, hai bên nhất trí tiến tới giai đoạn tham vấn tiếp theo và thương lượng về bộ khung, cấu trúc, các thành tố cũng như giải quyết các vấn đề cốt yếu, khó và phức tạp liên quan đến Bộ Quy tắc COC đang được đề xuất. Do đó, chúng tôi giao các quan chức cao cấp tiếp tục triển khai và làm việc chặt chẽ với Trung Quốc trong vấn đề này.

154. Trong khi tiếp tục thực hiện toàn bộ và hiệu quả các điều khoản của DOC và làm việc hướng tới nhanh chóng thiết lập COC, chúng tôi nhất trí về việc cần triển khai các biện pháp phòng ngừa để ứng phó với các diễn biến trên Biển Đông, cũng nhằm mục tiêu tăng cường lòng tin và tin cậy giữa các bên.

155. Chúng tôi ghi nhận đề xuất của Indonesia về việc thiết lập Đường dây nóng liên lạc ở cấp cao giữa chính phủ các nước ASEAN và Trung Quốc nhằm xử lý những tình huống khẩn cấp trên thực địa đòi hỏi sự can thiệp tức thời nhằm giảm ngay các căng thẳng trên thực địa.

156. Chúng tôi thảo luận các vấn đề liên quan đến tiến triển về COC. Philippines đã thông tin cho Hội nghị về những diễn biến mới, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Nguồn VTC News