Đại hội XII chốt danh sách 246 ứng cử viên chính thức

ngày 26/01/2016

Đa số đại biểu đồng tình để các trường hợp đã từ chối nhận đề cử ra khỏi danh sách ứng cử, trong đó có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng…

Theo Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ năm của Đại hội XII, ngày 25-1, các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu danh sách nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Sau đó, Đoàn Chủ tịch họp, xem xét cho ý kiến về việc ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử.

Chiều cùng ngày, đại hội làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Sau khi Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu, đại hội bầu Ban Kiểm phiếu và tiến hành biểu quyết để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tiếp đó, đại hội thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

220 ứng viên cho vị trí ủy viên chính thức

Cụ thể, đại hội đã biểu quyết danh sách ứng cử chính thức vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gồm 220 người cho các vị trí ủy viên Trung ương chính thức, 26 người cho các vị trí ủy viên dự khuyết.

Để đi đến danh sách chính thức này, từ chiều hôm trước (24-1), Đoàn Chủ tịch đã tổng hợp con số tự ứng cử, đề cử bổ sung do 68 đoàn đại biểu chuyển lên. Con số ban đầu là có 62 đề cử bổ sung để ứng cử làm ủy viên Trung ương chính thức khóa XII và 30 đề cử bổ sung để ứng cử làm ủy viên dự khuyết. Không có đảng viên nào tự ứng cử.

Trong số này, sau khi rà soát thì một số trường hợp ứng viên được đề cử đã quá tuổi theo đề án nhân sự của Trung ương. Một số khác dù được đề cử nhưng không chuẩn bị kịp hồ sơ ứng cử. Một số trường hợp do người đề cử rút ý kiến đề cử. Và có cả trường hợp đề cử bổ sung nhầm vào đúng người đã được Trung ương khóa XI giới thiệu. Trừ đi số này, danh sách đề cử bổ sung còn 44 ứng viên vào ủy viên Trung ương chính thức, 28 ứng viên vào vị trí ủy viên dự khuyết.

Sau quá trình rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, khoảng 15 giờ ngày 25-1, đại biểu làm việc tại hội trường, nghe Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp kết quả tự ứng cử, đề cử, nhận đề cử và từ chối đề cử.

Đại hội XII chốt danh sách 246 ứng cử viên chính thức - 1

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trao đổi với các đại biểu dự đại hội chiều 25-1. Ảnh: TTXVN

Theo đó, trong danh sách 44 người được đề cử vào vị trí ủy viên chính thức nói trên, 23 trường hợp là ủy viên Trung ương khóa XI, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và một số vị khác trong Bộ Chính trị thuộc diện quá tuổi để tái cử.

Theo quy chế bầu cử của đại hội, vì đã tham gia chuẩn bị nhân sự trước đó nên tất cả đều viết đơn từ chối nhận đề cử.

Tương tự, trong danh sách 28 ứng viên vào vị trí ủy viên dự khuyết, có sáu trường hợp từ chối nhận đề cử.

Theo quy chế bầu cử, những trường hợp từ chối nhận đề cử này đều phải đưa ra đại hội để bỏ phiếu quyết định có đồng ý cho rút hay không.

Khoảng 17 giờ 30, đại hội tiến hành thủ tục bỏ phiếu với hai danh sách: Bìa màu hồng cho ứng viên ủy viên chính thức, bìa màu xanh cho ứng viên dự khuyết.

Khoảng 19 giờ 45, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo kết quả kiểm phiếu. Theo đó đa số đại biểu đồng tình để các trường hợp đã từ chối nhận đề cử ra khỏi danh sách ứng cử.

Như vậy, sau khi bỏ phiếu, danh sách đề cử bổ sung còn 21 ứng viên cho ủy viên Trung ương chính thức; 22 cho ủy viên dự khuyết.

Cộng với danh sách do Trung ương khóa XI giới thiệu (199 chính thức và 22 dự khuyết) thì tổng số ứng viên của hai bảng lần lượt là 220 và 44.

Bốn hôm trước, đại hội đã chốt số lượng ủy viên Trung ương khóa XII là 180 chính thức và 20 dự khuyết. Đây là số được bầu.

Theo quy chế bầu cử của đại hội, danh sách bầu cử chính thức có số dư không quá 30% so với số được bầu. Danh sách chung bầu ủy viên Trung ương chính thức, gồm số do Trung ương giới thiệu và số được đề cử bổ sung đảm bảo yêu cầu này. Riêng danh sách chung bầu ủy viên dự khuyết thì vượt quá xa.

Để xử lý tình huống này, thực hiện quy chế bầu cử, đại hội đã bỏ phiếu tiếp để sàng lọc số đề cử bổ sung dự khuyết theo nguyên tắc lấy kết quả từ cao xuống thấp. Khoảng 21 giờ 30, Đoàn Chủ tịch công bố kết quả kiểm phiếu, giữ lại bốn đề cử bổ sung cho “bảng” dự khuyết.

Như vậy, đến lúc này, danh sách bầu cử chính thức của Đại hội XII là 220 ứng viên cho các vị trí ủy viên Trung ương chính thức và 26 ứng viên cho vị trí ủy viên dự khuyết.

Hơn 1.500 đại biểu đã biểu quyết bằng tay, thông qua danh sách cuối cùng này.

Hôm nay bầu BCH Trung ương XII

Trao đổi vớiPháp Luật TP.HCM, nhiều đại biểu, gồm cả ủy viên Trung ương khóa XI và đảng viên thường đánh giá cao cách thức xây dựng danh sách ứng cử này. Tất cả đều thống nhất rằng việc thực hiện quy chế bầu cử đã đưa đến kết quả thuyết phục cuối cùng về danh sách ứng cử. Những người được đề cử bổ sung, rồi xin rút đều được đưa ra đại hội quyết định.

Đây có thể coi là phiên họp dài lịch sử của các đại hội đảng từ trước đến nay. Lý do, theo giải thích của một số đại biểu, là Đoàn Chủ tịch phải rà soát, đối chiếu danh sách rất kỹ, giải đáp mọi câu hỏi của đại biểu. Quá trình chuẩn bị phiếu được tiến hành lần lượt, từng bước nhỏ một, chặt chẽ nên cần nhiều thời gian. Đến khâu kiểm phiếu, được thực hiện bằng máy nhưng phải kiểm tra lại bằng mắt thường với những phiếu mà nét bút không rõ ràng. Những yếu tố ấy khiến cho phiên họp kéo dài từ 15 giờ chiều đến tận gần 22 giờ đêm các đại biểu mới ra về.

Như vậy, công tác chuẩn bị nhân sự cho Trung ương khóa XII đã hoàn tất. Hôm nay, 26-1, Đại hội XII sẽ bước vào phần bầu cử chính thức, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới với 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết.

Nguồn 24h