Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023: Gỡ khó dòng tiền cho doanh nghiệp

ngày 10/10/2023

Đối tượng được giảm là tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền hàng năm.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 25 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Chính sách này đã được duy trì nhiều năm kể từ khi đại dịch COVID-19. Cộng đồng doanh nghiệp bày tỏ vui mừng, hoan nghênh vì đây là chính sách cắt giảm trực tiếp chi phí cố định cho doanh nghiệp, gỡ khó cho họ về mặt dòng tiền.

Đối tượng được giảm là tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp, dưới hình thức trả tiền hàng năm. So với mọi năm, đối tượng năm nay thu hẹp hơn khi không áp dụng cho trường hợp thuê mặt nước.

Ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện số 08 về việc hướng dẫn tổ chức, thực hiện việc giảm tiền thuê đất.

Bà Hoàng Thị Hà Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế, cho biết: "Tổng cục Thuế đã triển khai công văn 08 để yêu cầu thực hiện chính sách này, trên các phương tiện thông tin đại chúng, email gửi doanh nghiệp, đăng trên trang thông tin của Cục Thuế để người nộp thuế nắm bắt nhanh nhất. Cơ quan Thuế cũng sẵn sàng nhận và thẩm định hồ sơ trong 30 ngày để ban hành quyết định giảm cho các đối tượng được giảm".

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết thêm, số tiền thuê đất được miễn giảm của năm nay dự kiến là 3.500 tỷ đồng.

Nguồn: VTV