Bộ ứng dụng văn phòng thay thế Microsoft Office

ngày 28/10/2014

Novus Office Standard mang tới 5 ứng dụng văn phòng tương ứng với các công cụ trên bộ Microsoft Office.

Author

Novus Author giúp bạn soạn thảo văn bản, tương công cụ Word trong bộ Microsoft (MS) Office. Với công cụ này, bạn có thể soạn thảo thật nhanh chóng với đầy đủ các tính năng: định dạng font chữ, màu sắc, đánh số trang, tạo khung,… Khi lưu thành phẩm, ngoài định dạng để mở bằng chính công cụ này, bạn vẫn có thể lưu ở dạng *.doc để mở ở trên các máy sử dụng MS Word.

Bộ ứng dụng văn phòng thay thế Microsoft Office - 1

Spreadsheet

Đây là công cụ hỗ trợ khá tốt cho bạn trong công việc tạo các bản tính, tương tự MS Excel. Khi mở ứng dụng, bạn có sẵn 3 sheet. Để thêm trang dữ liệu mới, bạn nhấn chuột phải vào vùng trống trên thanh chứa tên các Sheet > chọn Insert Sheet…

Bộ ứng dụng văn phòng thay thế Microsoft Office - 2

Ngoài ra, các hàm tính toán trên Novus Office Spreadsheet cũng như trên MS Excel. Để tìm hiểu thêm về các hàm, bạn có thể vào Help > chọn Novus Office Help hay phím tắt là F1.

Bộ ứng dụng văn phòng thay thế Microsoft Office - 3

Powershow

Công cụ này sẽ gắn liền với những ai thường xuyên phải làm bài thuyết trình. Nếu trước đây, bạn thường dùng MS PowerPoint thì Novus Office Powershow cũng tương tự, cung cấp cho bạn khá nhiều các Template (hình mẫu) để làm bài thuyết trình.

Bộ ứng dụng văn phòng thay thế Microsoft Office - 4

Bạn cũng có thể sử dụng các Template của MS PowerPoint để tạo bài thuyết trình trên Novus Office Powershow. Các thao tác tạo hiệu ứng và hầu hết các thao tác khác cũng tương tự trên PowerPoint nên bạn sẽ dễ dàng tiếp cận và tạo nên một tác phẩm ưng ý với công cụ này.

Bộ ứng dụng văn phòng thay thế Microsoft Office - 5

Mail

Trong lần đầu kích hoạt chương trình, bạn chọn cần khai báo thông tin email để sử dụng. Nếu sử dụng Gmail thì bạn đánh dấu vào Gmail > nhấn Next > nhập tên của bạn vào ô Your Name, địa chỉ email vào ô Email Address > chọn giao thức kết nối dữ liệu là POP hay IMAP, nhập địa chỉ máy chủ STMP tại ô Outgoing Sever > nhấn Next 3 lần > Finish.

Bộ ứng dụng văn phòng thay thế Microsoft Office - 6

Lúc này, một thông điệp yêu cầu bạn xác nhận cho phép chương trình tải tất cả thư về xem, bạn chọn Yes để đồng ý. Sau này, bạn có thể yêu cầu kiểm tra nhanh thư mới bằng cách vào Get Mail > chọn Get All New Messges. Ngoài ra, bên phải giao diện còn giúp bạn quản lí thư theo ngày, bạn chỉ việc chọn ngày để lọc ra những thư đã gửi hoặc nhận vào đúng ngày đó.

Bộ ứng dụng văn phòng thay thế Microsoft Office - 7

Nhìn chung, Novus Office Mail khá giống trình quản lý mail MS Outlook.

Database

Đây là ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu, tuy nhiên nó chỉ là thành phần thứ yếu trong bộ công cụ văn phòng Novus Office Standard.

Bộ ứng dụng văn phòng thay thế Microsoft Office - 8

 

Theo 24h

{fcomment}