Bài toán tiểu học khiến người lớn cũng chào thua

ngày 29/01/2015

Một bài toán dành cho học sinh tiểu học khiến nhiều người lớn cũng phải chào thua.
 
Bài toán điền số vào ô trống theo quy luật dành cho học sinh tiểu học khiến nhiều phụ huynh cũng phải lắc đầu chào thua.
Bài toán đếm hình
Bài toán tiểu học khiến nhiều phụ huynh bó tay

Mời bạn đọc đưa ra lời giải cho bài toán thú vị này.

Nguồn VTC News