Bà Vũ Bạch Yến trở thành Chủ tịch của Ngân hàng Xây dựng

ngày 30/07/2014

Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, sự kiện pháp lý gần đây không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của VNCB.Nguồn tin từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã phê chuẩn lãnh đạo mới của ngân hàng này.

Theo đó, bà Vũ Bạch Yến là Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị của VNCB. Trước khi được bầu vào vị trí Chủ tịch, bà Yến là thành viên Hội đồng qunả trị của VNCB từ tháng 2/2012. Bà Yến hiện cũng là một cổ đông lớn của ngân hàng, đại diện cho cổ đông pháp nhân là Tập đoàn Thiên Thanh.

Vị trí Tổng Giám đốc được giao cho ông Đàm Minh Đức, trước đó là Phó Tổng Giám đốc, phụ trách khu vực Hà Nội của VNCB.

Trước đó, ngày 28/7/2014, để bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và đúng pháp luật của VNCB, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam đã có các Quyết định miễn nhiệm các lãnh đạo của Tập đoàn Thiên Thanh có tham gia quản trị, điều hành tại VNCB (vừa bị bắt) và đồng thời thống nhất bầu, bổ nhiệm nhân sự thay thế như trên.

Cơ quan điều hành cũng khẳng định, từ năm 2012 cho đến nay, Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của Tổ Giám sát do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập. Sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Hồng Kỹ - Phương Dung

{fcomment}