10 nước giàu nhất thế giới năm 2014

ngày 30/07/2014

Mỹ, Trung Quốc và Nhật dẫn đầu thế giới, với sức mua lần lượt là 17,5, 10 và 4,8 nghìn tỷ USD.

10 nước giàu nhất thế giới năm 2014 - 1

10. Ấn Độ

Sức mua của nền kinh tế 2014: 2 nghìn tỷ USD

GDP đầu người: 4.000 USD (xếp thứ 169/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)

Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 29,8%

10 nước giàu nhất thế giới năm 2014 - 2

9. Nga: 2,1 nghìn tỷ USD

Sức mua của nền kinh tế 2014: 2,1 nghìn tỷ USD

GDP đầu người: 18.100 USD (xếp thứ 77/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)

Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 11%

10 nước giàu nhất thế giới năm 2014 - 3

8. Italy

Sức mua của nền kinh tế 2014: 2,2 nghìn tỷ USD

GDP đầu người: 29.600 USD (xếp thứ 51/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)

Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 29,9%

10 nước giàu nhất thế giới năm 2014 - 4

7. Brazil

Sức mua của nền kinh tế 2014: 2,2 nghìn tỷ USD

GDP đầu người: 12.100 USD (xếp thứ 105/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)

Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 21,1%

10 nước giàu nhất thế giới năm 2014 - 5

6. Anh

Sức mua của nền kinh tế 2014: 2,8 nghìn tỷ USD

GDP đầu người: 27.300 USD (xếp thứ 34/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)

Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 16,2%

10 nước giàu nhất thế giới năm 2014 - 6

5. Pháp

Sức mua của nền kinh tế 2014: 2,9 nghìn tỷ USD

GDP đầu người: 35.700 USD (xếp thứ 39/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)

Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 7,9%

10 nước giàu nhất thế giới năm 2014 - 7

4. Đức

Sức mua của nền kinh tế 2014: 3,9 nghìn tỷ USD

GDP đầu người: 39.500 USD (xếp thứ 29/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)

Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 15,5%

10 nước giàu nhất thế giới năm 2014 - 8

3. Nhật Bản

Sức mua của nền kinh tế 2014: 4,8 nghìn tỷ USD

GDP đầu người: 37.100 USD (xếp thứ 36/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)

Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 16% (2010)

10 nước giàu nhất thế giới năm 2014 - 9

2. Trung Quốc

Sức mua của nền kinh tế 2014: 10 nghìn tỷ USD

GDP đầu người: 9.000 USD (xếp thứ 121/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)

Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 6,1% (2013)

10 nước giàu nhất thế giới năm 2014 - 10

1. Mỹ

Sức mua của nền kinh tế 2014: 17,5 nghìn tỷ USD

GDP đầu người: 52.800 USD (xếp thứ 14/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)

Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 15,1% (2010)

{fcomment}