Xuất hiện thí sinh đạt 124/140 điểm dự thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội

ngày 02/06/2015

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết đã có thí sinh đạt 124/140 điểm.
 
PGS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết sáng 1/6 có thêm 2 thí sinh bị kỷ luật đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi.

Trong 4 ca thi tại một cụm ở Hà Nội gồm 3 điểm thi, trong 5.019 thí sinh có điểm cao nhất là 124/140 điểm. Số điểm 70 trở lên đạt 75,6%.

Tại một điểm thi Đà Nẵng, trong số 198 bài thi có thí sinh đạt điểm cao nhất là 121 điểm. Số điểm 70 trở lên đạt 77,8 %.
PGS Nguyễn Kim Sơn (Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội).
Trong buổi sáng ngày hôm nay (1/6), số thí sinh có mặt là 5.706 thí sinh, chiếm tỷ lệ 96,68 %. Điều đáng mừng số thí sinh phải chuyển ca xuống còn 6 thí sinh. Được biết, những em phải chuyển ca thi phần lớn tập trung tại khu vực Hà Nội.

Chiều ngày hôm nay, tỷ lệ thí sinh có mặt là 96,71% và không có thí sinh bị đình chỉ.

Như vây, trong buổi sáng ngày mai, 14 điểm thi tiếp tục vận hành tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Ngày mai (2/6) sẽ là ngày cuối cùng diễn ra kỳ thi theo lịch.
Về công tác xét tuyển của Đại học Quốc gia Hà Nội được tổ chức hai đợt: Đợt 1: Nhận phiếu đăng ký xét tuyển 08/06-22/06 và Đợt 2: Nhận đơn đăng ký xét tuyển: 10/08-25/08. Thí sinh đăng ký tối đa 3 ngành học, đăng ký xét tuyển vào một trường thành viên trực thuộc Đai học Quốc gia Hà Nội.

Về hình thức nộp hồ sơ: Lựa chọn 1 trong 2 hình thức, gửi bưu điện bằng hình thức gửi phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Hội đồng tuyển sinh. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm phiếu đăng ký xét tuyển, phiếu xét ưu tiên, phong bì ghi thông tin cá nhân.

Ông Sơn cho biết ngày nguyên tắc sử dụng bài đánh giá năng lực đợt 1 để xét cho đợt 1, xét nguyện vọng từ trên cao xuống thấp, không bắt buộc lấy hết chỉ tiêu vì còn kết quả thi đợt 2.

Riêng truờng Đại học Ngoại ngữ, điểm của đánh giá năng lực là điều kiện cần, còn điểm của môn Ngoại ngữ là điều kiện đủ. Khoa Y dựợc thống nhất chọn hồ sơ thí sinh lựa chọn phần Tự nhiên.

Tính điểm ưu tiên: Sẽ đựợc cộng kết quả vào bài thi đánh giá năng lực, giữa các nhóm đối tượng sẽ lệch nhau 1 điểm, nhưng nay với hệ số 140 điểm thì số điểm ưu tiên cho đối tuợng cách nhau 5 điểm, khu vực chênh nhau 2,5 điểm.

Chậm nhất là ngày 29/6, trường sẽ công bố kết quả đỗ, trượt của các em. Giấy triệu tập gửi trước 25/07 cho đợt 1 và 01/09 cho đợt 2.

Thông tin nhập học sẽ kéo dài từ 25/8 - 10/9. Giấy chứng nhân đánh giá năng lực sẽ có giá trị trong 24 tháng

Nguồn VTC News