Vietcombank thay đổi nhiều nhân sự cấp cao

ngày 04/11/2014

Vietcombank thông báo thay đổi nhân sự cấp cao.

Ông Nghiêm Xuân Thành, tân Chủ tịch Vietcombank
Theo đó, ông Nghiêm Xuân Thành (hiện là Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank (nhiệm kỳ 2013 - 2018) từ ngày 1/11/2014, thay ông Nguyễn Hoà Bình nghỉ hưu theo chế độ;

Ông Phạm Quang Dũng (hiện là Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc) được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Vietcombank với thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/11/2014.

Ông Nghiêm Xuân Thành, sinh tháng 11/1969, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, có kinh nghiệm 25 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Chánh văn phòng - Thư ký Tổng giám đốc Vietinbank; Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Quản trị Vietinbank; Trưởng phòng Quản lý rủi ro và nợ có vấn đề Vietinbank; Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh Thanh Xuân; Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh Đống Đa; Phó Tổng giám đốc Vietinbank; Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trước khi được bầu làm Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank và được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Vietcombank từ tháng 7/2013 đến nay.

Ông Phạm Quang Dũng, sinh tháng 4/1973, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, có kinh nghiệm 20 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đã làm việc tại Vietcombank từ năm 1994 và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Chánh văn phòng; Phó Giám đốc Công ty Tài chính Việt Nam tại Hongkong; Trưởng Phòng Quan hệ Ngân hàng đại lý; trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và được bầu là Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm của Vietcombank từ tháng 4/2013.

Theo VTC News

{fcomment}