Cập nhật mới nhất chương trình đào tạo ĐH được kiểm định

ngày 26/10/2019

Ảnh minh họa/internet

Theo đó, số chương trình đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá là 97; số chương trình được đánh giá ngoài: 73 và số chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng là 19.

Danh sách chi tiết như sau:


Nguồn: Báo GD&TĐ