Tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 560 tỷ đồng

ngày 19/12/2015

Cũng như các kỳ review trước, giao dịch của nhà đầu tư ngoại trong tuần qua được hâm nóng bởi các hoạt mua-bán của các quỹ ETF. Trong đó, các cổ phiếu bluechip được mua-bán ròng mạnh trong tuần đều lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 560 tỷ đồng

Cũng giống hai tuần trước, trên sàn HOSE, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tính chung, khối này mua vào với khối lượng 98,63 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 2.438,09 tỷ đồng, gấp 4,3 lần về lượng và gần 4 lần về giá trị so với tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra 125,4 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng đạt 2.858,44 tỷ đồng, tăng 75,29% về lượng và 67,59% về giá trị so với tuần trước.

Qua đó, khối ngoại bán ròng 26,77 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 420,35 tỷ đồng, giảm 44,77% về lượng và 61,44% về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 14-18/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

14/12

14.768.500

13.713.040

1.055.460

293.050

293.090

-40

15/12

6.342.430

11.819.420

-5.476.990

222.840

313.370

-90.530

16/12

6.910.910

18.878.060

-11.967.150

207.440

399.490

-192.050

17/12

3.585.270

6.587.480

-3.002.210

151.030

269.930

-118.900

18/12

67.027.230

74.403.190

-7.375.960

1.563.730

1.582.560

-18.830

Tổng

98.634.340

125.401.190

-26.766.850

2.438.090

2.858.440

-420.350

Trong khi đó, trên sàn HNX, khối ngoại đã thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất vào đầu tuần (14/12). Tính chung cả tuần, khối ngoại mua vào 4,57 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 59,25 tỷ đồng, tăng 63,96% về lượng và hơn 54% về giá trị so với tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra 14,14 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 202,05 tỷ đồng, tăng 71,25% về lượng và 78,32% về giá trị so với tuần trước.

Qua đó, khối này đã bán ròng 9,56 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 142,8 tỷ đồng, tăng 74,97% về lượng và 90,78% về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 14-18/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

14/12

1.107.200

437.500

669.700

14.510

5.970

8.540

15/12

291.900

1.746.580

-1.454.680

5.560

77.720

-72.160

16/12

239.800

644.004

-404.204

3.250

9.010

-5.760

17/12

188.900

605.388

-416.488

4.560

10.240

-5.680

18/12

2.745.800

10.702.330

-7.956.530

31.370

99.110

-67.740

Tổng

4.573.600

14.135.802

-9.562.202

59.250

202.050

-142.800

Tổng cộng tuần qua trên hai sàn, khối ngoại đã bán ròng 36,33 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng 563,15 tỷ đồng, giảm 32,63% về lượng và 50,24% về giá trị so với tuần trước.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng là chủ yếu, đặc biệt, trong phiên cuối tuần (18/12), ngày cuối cùng các quỹ ETF hoàn tất việc tái cơ cấu danh mục trong quý IV/2015 khiến hoạt động mua bán của khối này sôi động hơn. Hầu hết các mã được thêm mới hoặc tăng tỷ trọng được mua-bán ròng vài chục đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, tiêu biểu nhất là SSI được mua ròng tới hơn 300 tỷ đồng.

Chính vì vậy, SSI chính là cổ phiếu dẫn đầu trong danh mục mua ròng mạnh trong tuần qua với khối lượng đạt 13.519.130 đơn vị, tương ứng tổng giá trị lên tới 312,3 tỷ đồng.

Tiếp đó, HHS được mua ròng 8.395.700 đơn vị, trị giá 123,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, 2 mã được thêm mới trong danh mục cơ cấu của quỹ VNM và FTSE là HPG và BHS cũng được mua ròng mạnh với khối lượng và giá trị lần lượt 3.076.500 đơn vị, trị giá 93,6 tỷ đồng và 3.984.340 đơn vị, trị giá 85,7 tỷ đồng.

Tương tự, ở chiều ngược lại là danh mục các cổ phiếu bị giảm tỷ trọng trong kỳ cơ cấu với lần lượt các cổ phiếu bluechip. Cụ thể, BVH là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2.935.740 đơn vị, tương ứng 147,7 tỷ đồng.

Tiếp đó là các mã DPM (4.373.010 đơn vị, trị giá 136,2 tỷ đồng), VIC (3.189.720 đơn vị, trị giá 130,9 tỷ đồng), BID (5.921.530 đơn vị, trị giá 120,7 tỷ đồng), MSN (1.294.210 đơn vị, trị giá 87,3 tỷ đồng).

Trong khi đó, trên HNX, các cổ phiếu được mua ròng khá hạn chế. PVC là cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng nhưng trong cả tuần chỉ đạt khối lượng 232.800 đơn vị, trị giá tương ứng 3,9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các mã bị bán ròng khá mạnh và tập trung giao dịch chủ yếu trong phiên cuối tuần do hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ FTE. Trong đó, SGH là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 1.464.980 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 73,2 tỷ đồng.

Tiếp đó, PVS bị bán ròng 2.531.300 đơn vị, trị giá 42,3 tỷ đồng và SHB bị bán ròng 5.636.604 đơn vị, trị giá 33,7 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán