Tổng Bí thư PT: Nền ngoại giao Việt Nam là di sản tư tưởng Hồ Chí Minh

ngày 18/12/2021

Theo Tổng Bí thư đảng Lao động Mexico, ý tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi dọc chiều dài lịch sử sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Ông Aberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động (PT) Mexico (giữa). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng Bí thư đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutíerrez khẳng định nền ngoại giao Việt Nam là di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà ngoại giao lỗi lạc.

Ý tưởng ngoại giao của Người đã đi dọc chiều dài lịch sử sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Mexico nhân Việt Nam tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, Tổng Bí thư đảng PT nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc luôn luôn là mục tiêu cao nhất của đối ngoại Việt Nam.

Đối với nhân dân các dân tộc bị áp bức trên thế giới, mục tiêu và sự nghiệp giành độc lập dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng để họ đứng lên giành và giữ vững nền độc lập của chính mình.

Lãnh đạo đảng PT nêu rõ tiếp nối tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền ngoại giao Việt Nam luôn đồng hành cùng nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và cùng chia sẻ lợi ích vì nhân dân đã giúp Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư đảng PT Anaya cũng đánh giá cao những thành công của Việt Nam trên mặt trận đối ngoại Đảng. Đảng Lao động Mexico và Đảng Cộng sản Việt Nam đã có sự hợp tác hiệu quả trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Đảng Lao động Mexico luôn ủng hộ hoạt động ngoại giao của Việt Nam nhằm tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới, trong đó có Mexico.

Ông Anaya cho biết sự tham gia của các đoàn đại biểu Việt Nam tại hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới” do đảng PT tổ chức góp phần làm cho bạn bè quốc tế ngày càng hiểu và ủng hộ chủ trương, chính sách của Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới hội thảo lần thứ 25 diễn ra tháng 10 vừa qua là nguồn động viên to lớn cho tất cả các chính đảng tiến bộ trên thế giới trong công cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội.

Bên cạnh đó, ông Alberto Anaya cho rằng chính sách ngoại giao vaccine của Việt Nam rất hiệu quả và kịp thời. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch, Việt Nam đã cung cấp vật tư y tế và hỗ trợ tài chính cho nhiều quốc gia, thể hiện thiện chí là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đề cập quan hệ hai nước, ông Anaya khẳng định kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/5/1975 đến nay, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Mexico và Việt Nam ngày càng được củng cố trên mọi lĩnh vực. Mexico và Việt Nam luôn ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc. Hai nước đã đóng góp quan trọng vào mối quan hệ liên khu vực và xuyên Thái Bình Dương.

Ông lưu ý Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cơ chế mà Việt Nam chủ trì trong năm 2020, đang xây dựng các đề án hợp tác với Liên minh Thái Bình Dương, trong đó Mexico là thành viên sáng lập.

Tổng Bí thư đảng PT đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành công mới trên con đường xây dựng một đất nước hòa bình, thịnh vượng, bình đẳng và tiến bộ./.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-pt-nen-ngoai-giao-viet-nam-la-di-san-tu-tuong-ho-chi-minh/761689.vnp