Thêm hai đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân

ngày 25/02/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành hai quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng làm việc cho các tổ chức nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 1-5.

Theo Quyết định 06/2016/QĐ-TTg, các chuyên gia có hợp đồng làm việc ký với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ chính phủ nước ngoài thì được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập trực tiếp nhận được từ việc thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ đó.

Thêm hai đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân - 1

Từ ngày 1-5, một số người lao động thuộc tổ chức nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân. (Trong ảnh: Người dân nộp hồ sơ đăng ký tại Cục Thuế TPHCM)

Thủ tướng cũng ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTg về miễn thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Quyết định số 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo 2 điều kiện: có quốc tịch Việt Nam và là nhân viên của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế xác nhận theo danh sách gửi cơ quan thuế.

Thu nhập được miễn thuế của cá nhân quy định nêu trên là thu nhập từ tiền lương, tiền công do cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam chi trả.

Quyết định số 07/QĐ-TTg không áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam được tuyển dụng và làm việc theo giờ tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Nguồn 24h