Suýt xoa dàn cây ăn quả bonsai tuyệt đẹp ở Thủ đô

ngày 03/05/2016

Không ít khách tham quan đã tỏ ra ngạc nhiên và thích thú khi được thấy những kiệt tác cây ăn quả bonsai tuyệt đẹp.

Suýt xoa dàn cây ăn quả bonsai tuyệt đẹp ở Thủ đô - 1

Hàng ngàn cây bonsai đẹp mắt được trưng bày tại Festival Sinh vật cảnh Thủ đô lần I.

Suýt xoa dàn cây ăn quả bonsai tuyệt đẹp ở Thủ đô - 2

Trong đó, có không ít kiệt tác cây ăn quả bonsai vừa đẹp dáng, lại vừa lúc lỉu quả cực kì ngon mắt.

Suýt xoa dàn cây ăn quả bonsai tuyệt đẹp ở Thủ đô - 3

Một cây Cóc bonsai với chùm quả sai trĩu.

Suýt xoa dàn cây ăn quả bonsai tuyệt đẹp ở Thủ đô - 4

Cây Mít bonsai thuộc dạng "khủng" được trưng bày tạiFestival Sinh vật cảnh.

Suýt xoa dàn cây ăn quả bonsai tuyệt đẹp ở Thủ đô - 5

Cây khế to với bộ rễ chùm.

Suýt xoa dàn cây ăn quả bonsai tuyệt đẹp ở Thủ đô - 6

Cây dâu tằm với thân cây `khủng`.

Suýt xoa dàn cây ăn quả bonsai tuyệt đẹp ở Thủ đô - 7

Suýt xoa dàn cây ăn quả bonsai tuyệt đẹp ở Thủ đô - 8

Cây hồng xiêm quả nặng trĩu cành

Suýt xoa dàn cây ăn quả bonsai tuyệt đẹp ở Thủ đô - 9

Cây quất cảnh lúc lỉu quả

Suýt xoa dàn cây ăn quả bonsai tuyệt đẹp ở Thủ đô - 10

Cây "Ổi cổ song hoành" có phần tiểu cảnh cầu kì.

Suýt xoa dàn cây ăn quả bonsai tuyệt đẹp ở Thủ đô - 11

Suýt xoa dàn cây ăn quả bonsai tuyệt đẹp ở Thủ đô - 12

Những quả ổi xanh mơn mởn nhìn thích mắt.

Nguồn 24h