Sắp công bố dự thảo thông tư về giao dịch chứng quyền có bảo đảm

ngày 12/10/2015

Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, dự kiến trong tháng 11 tới, dự thảo Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant), sẽ được công khai lấy ý các thành viên thị trường.

Sắp công bố dự thảo thông tư về giao dịch chứng quyền có bảo đảm

Là đơn vị chủ trì xây dựng sản phẩm Covered Warrant, Sở GDCK TP.HCM (HOSE) cho biết sẽ phối hợp với UBCK hoàn thiện dự thảo, để dự kiến trong quý I/2016 trình Bộ Tài chính xem xét ban hành.

Theo quy định tại Nghị định 60/2015 hướng dẫn Luật Chứng khoán, chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do CTCK phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán