Nhà ở do cá nhân tự xây ở TP. HCM vượt mục tiêu hàng triệu m2 trong 5 năm qua

ngày 08/11/2021

Sở Xây dựng TP. HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng kết quả thực hiện công tác liên quan đến phát triển nhà trên địa bàn 5 năm qua.

Nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016 – 2020, TP. HCM đã phát triển 1.231.949 m2 sàn nhà ở xã hội, chỉ đạt 56% chỉ tiêu đề ra (ảnh minh họa)

Theo đó, trong giai đoạn 2016 – 2020, thành phố đã phát triển 38.503.608 m2 sàn nhà ở riêng lẻ do các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, vượt 23% chỉ tiêu đề ra (mục tiêu khoảng 31.228.000 m2 sàn xây dựng).

Tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án mới đạt mục tiêu chiếm 90%, giai đoạn 2016 – 2020, thành phố đã phát triển 127.605 căn hộ chung cư cao tầng.

Nhà ở trong các dự án, trong giai đoạn 2016 – 2020, thành phố đã phát triển 13.984.760 m2 sàn nhà ở trong các dự án, vượt 59% chỉ tiêu đề ra (mục tiêu tăng thêm khoảng 8.772.319 m2 sàn xây dựng).

Trong khi đó nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016 – 2020, thành phố đã phát triển 1.231.949 m2 sàn nhà ở xã hội, đạt 56% chỉ tiêu đề ra (mục tiêu tăng thêm khoảng 2.204.000 m2 sàn xây dựng) .

Về cải tạo, sửa chữa hoặc đầu tư xây dựng mới thay thế chung cư cũ mục tiêu trong 5 năm là thực hiện 50% trong tổng 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975. Kết quả, giai đoạn 2016 – 2020, thành phố đã cải tạo, sửa chữa 199 chung cư, đã di dời được 14 chung cư (trong đó, 6 chung cư cấp D, 8 chung cư không phải cấp D) với tổng 213/237 chung cư, đạt 89,87% chỉ tiêu.

Về thực hiện chính sách nhà ở xã hội đang tồn tại khó khăn, vướng mắc như, gói tín dụng 30.000 tỷ kết thúc nhà đầu tư không có nguồn vốn ưu đãi vay để phát triển nhà ở xã hội và người mua nhà không còn nguồn vốn ưu đãi vay để mua nhà.

Đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha, pháp luật chỉ quy định chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ điều tiết về nhà ở xã hội tại dự án, không quy định thời điểm, trình tự, thủ tục mà chủ đầu tư phải thực hiện hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội.

Thực tế, chủ đầu tư dự án hầu hết đều chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước để thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội để nhà đầu tư chủ động trong phương án tiêu thụ.

Tuy nhiên, Nghị định 49/2021/NĐ-CP quy định các dự án nhỏ hơn 20 ha tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc nhỏ hơn 5ha tại các đô thị loại II và loại III thì chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 20% và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai là chưa phù hợp với quy định của Luật Nhà ở năm 2014.

Đối với phần diện tích được bán thương mại (tối đa 20% diện tích) trong dự án nhà ở xã hội, pháp luật chưa quy định rõ trường hợp bên mua căn hộ tại phần diện tích này muốn bán lại, thì bên mua lại có phải đóng tiền sử dụng đất nữa hay không.

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/nha-o-do-ca-nhan-tu-xay-o-tp-hcm-vuot-muc-tieu-hang-trieu-m2-trong-5-nam-qua-20180504224260869.htm