Ngênh ngang trương biển tiếng Nhật, Hàn giữa Hà Nội

ngày 07/08/2013

Nằm trên địa phận Quận Cầu Giấy, Hà Nội, những con phố như Trần Duy Hưng, Nguyễn Thị Định, Trung Hòa... tồn tại rất nhiều những biển hiệu tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên... và không ít trong số những biển hiệu này vi phạm Luật Quảng Cáo.

 

Khoản 2, điều 18 (Luật Quảng Cáo Việt Nam) năm 2012 qui định: Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt. Tại các khu phố trên, nhiều biển hiệu không chỉ sai về khổ chữ, vị trí trên dưới mà có biển hiệu chỉ toàn chữ nước ngoài.

 

Ngênh ngang trương biển tiếng Nhật, Hàn giữa Hà Nội
Hai cửa hàng trên phố Trần Duy Hưng với biển hiệu hầu hết là chữ Nhật Bản, chỉ dòng ghi địa chỉ nhỏ bé phía dưới là chữ tiếng Việt.  

 

Ngênh ngang trương biển tiếng Nhật, Hàn giữa Hà Nội
Nhà hàng cũng trên phố Trần Duy Hưng với biển hiệu hầu hết tiếng Hàn Quốc với hàng chữ tiếng Việt nằm dưới cùng với kích cỡ nhỏ hơn hẳn.

  

Tiệm Karaoke trên mặt phố Vũ Phạm Hàm với biển hiệu chỉ có chữ Hàn Quốc.
Tiệm Karaoke trên mặt phố Vũ Phạm Hàm với biển hiệu chỉ có chữ Hàn Quốc.

 

Không hề có chữ tiếng Việt nào trên biển hiệu này.
Không hề có chữ tiếng Việt nào trên biển hiệu này.

 

Không hề có chữ tiếng Việt nào trên biển hiệu này.
Cửa hàng trên mặt phố Vũ Phạm Hàm với biển hiệu chủ đạo chữ Hàn Quốc. Không biết tiếng Hàn sẽ không thể biết cửa hàng này kinh doanh mặt hàng gì.

 

Biển hiệu chỉ toàn chữ Hàn trên phố Nguyễn Thị Định.
Biển hiệu chỉ toàn chữ Hàn trên phố Nguyễn Thị Định.

 

Sàn bất động sản trên phố Nguyễn Thị Định với biển hiệu có
Sàn bất động sản trên phố Nguyễn Thị Định với biển hiệu có chữ nước ngoài đặt trên và kích cớ lớn hơn chữ Việt.

 

Những biển hiệu trên phố Nguyễn Thị Định tưởng như không phải ở Việt
Những biển hiệu trên phố Nguyễn Thị Định tưởng như không phải ở Việt Nam vì không có một chữ tiếng Việt nào.

 

Nhà hàng Triều Tiên trên phố Nguyễn Thị Định với biển hiệu cũng vi phạm Luật Quảng cáo.
Nhà hàng Triều Tiên trên phố Nguyễn Thị Định với biển hiệu cũng vi phạm Luật Quảng cáo.

 

Nhà hàng bán đồ ăn Trung Quốc với biển hiệu không có chữ nào tiếng Việt.
Nhà hàng bán đồ ăn Trung Quốc với biển hiệu không có chữ nào tiếng Việt.

 

Phố Trung Hòa có khá nhiều nhà hàng Hàn Quốc với những biển hiệu phạm luật.
Phố Trung Hòa có khá nhiều nhà hàng Hàn Quốc với những biển hiệu phạm luật.

 

Hàng chữ tiếng Việt đã nhỏ lại nằm dưới cùng góc bên trái tại một nhà hàng trên phố Trung Hòa.
Hàng chữ tiếng Việt đã nhỏ lại nằm dưới cùng góc bên trái tại một nhà hàng trên phố Trung Hòa.

 

Biển hiệu toàn chữ Hàn trên phố Trung Hòa.
Biển hiệu toàn chữ Hàn trên phố Trung Hòa.

 

Một cửa hiệu sắp mở với hàng chữ duy nhất tiếng Hàn đắp nổi trên phố Trung Hòa.
Một cửa hiệu sắp mở với hàng chữ duy nhất tiếng Hàn đắp nổi trên phố Trung Hòa.

 

Nhà hàng lẩu trên phố Nguyễn Ngọc Vũ nhìn từ đường Láng với biển hiệu hầu hết là chữ Hàn.
Nhà hàng lẩu trên phố Nguyễn Ngọc Vũ nhìn từ đường Láng với biển hiệu hầu hết là chữ Hàn.

 

Theo Lê Anh Dũng

VEF

 


 

 

{fcomment}