NCB: 9 tháng tăng trưởng ổn định

ngày 18/10/2019

Sau 9 tháng năm 2019, tổng huy động vốn tăng 23,7% so với đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 của NCB, tính đến tháng 9/2019, NCB vẫn giữ được sự ổn định, tích cực và có tốc độ tăng trưởng cao ở các mặt hoạt động. Lợi nhuận sau thuế của NCB tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Kết quả này có được chủ yếu do tăng trưởng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh, gấp hơn 5 lần và chi phí hoạt động giảm gần 18% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, kết quả này còn ghi nhận sự đóng góp từ việc lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (trước chi phí dự phòng rủi ro) tăng mạnh, gấp 11,5 lần so với cùng kỳ.

Ngoài ra, các khoản đầu tư và hoạt động khác đã góp phần mang lại lợi nhuận không nhỏ cho ngân hàng, đóng góp giúp lợi nhuận NCB tăng trưởng cao. Như vậy, lợi nhuận lũy kế từ đầu năm đến hết quý III tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Sau 9 tháng năm 2019, tổng huy động vốn tăng 23,7% so với đầu năm; tín dụng tăng 5,5% so với đầu năm; tổng tài sản đạt gần 71 nghìn tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ.


Nguồn: Báo Hải Quan