Món quà thăm bệnh của sinh viên

ngày 19/08/2015

Hai sinh viên gặp nhau:

1-2266-1439890320.jpg

- Thằng Tí vừa nhập viện đấy. Tao với mày mua bánh mỳ đến thăm nó nhé.

Anh bạn sinh viên kia ngạc nhiên:

- Cái gì? Thăm người ốm sao lại mang bánh mỳ.

- Thế thăm người ốm thì người ta hay mang theo những gì?

- Thì đường sữa, hoa quả...

- Đấy! Bánh mỳ mà chấm sữa thì tuyệt. Mà khối đứa mang sữa đến thăm nó rồi, mang theo bánh mỳ là đúng điệu nhất rồi còn gì nữa

- !?!

Nguồn Vnexpress