Kiếp nhân viên: Chúng em và sếp cùng... tăng ca

ngày 24/06/2015

Thêm giờ có thêm thu nhập nhưng tại sao vẫn có anh khóc thét khi tăng ca nhỉ?

Kiếp nhân viên: Chúng em và sếp cùng... tăng ca - 1

Kiếp nhân viên: Chúng em và sếp cùng... tăng ca - 2

Kiếp nhân viên: Chúng em và sếp cùng... tăng ca - 3

Kiếp nhân viên: Chúng em và sếp cùng... tăng ca - 4

Kiếp nhân viên: Chúng em và sếp cùng... tăng ca - 5

Kiếp nhân viên: Chúng em và sếp cùng... tăng ca - 6

Kiếp nhân viên: Chúng em và sếp cùng... tăng ca - 7

Kiếp nhân viên: Chúng em và sếp cùng... tăng ca - 8

Nguồn 24h