Khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình

ngày 05/08/2020

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; xây dựng tổ chức và đoàn thể chính trị tỏng sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vững bước trên tiến trình hội nhập và phát triển”.

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV do Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Hoài Đức đã nêu bật những thành quả mà Đảng bộ, doanh nghiệp và người lao động trong Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển sản xuất – kinh doanh. Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm ổn định, hiệu quả, giải quyết việc làm cho gần 50.000 lao động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP và ngân sách địa phương.

Tổng giá trị sản xuất 5 năm 2016-2020 toàn Khối ước đạt 91 nghìn tỷ đồng, bình quân tăng 10,2%/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra (chỉ tiêu là 10%); nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 7.500 tỷ đồng chiếm gần 1/5 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, tăng bình quân 8,7%/năm; thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước, đạt 5,2 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 8,2%/năm; trên 80% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giữ vững tốc độ tăng trưởng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra.

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp được Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở coi trọng trên cả 3 lĩnh vực: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình xác định mục tiêu chung là phát huy thành quả và kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng hoạt động các đoàn thể trong doanh nghiệp, công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành đánh giá cao những nỗ lực và ghi nhận thành tích của Đảng bộ Khối doanh nghiệp, các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh. Kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ qua có đóng góp quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ sự đổi mới, phát triển của các doanh nghiệp trong tỉnh cả về quy mô và số lượng doanh nghiệp.

Từ những hạn chế, yếu kém đã được chỉ rõ trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư thường trực đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc, rút ra bài học và giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành cũng gợi mở một số vấn đề cơ bản như cần tổ chức quán triệt, thực hiện kịp thời, hiệu quả các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất hành động trong đảng và sự đồng thuận trong doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng, doanh nghiệp. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp khóa mới cần tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, tăng cường củng cố, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt doanh nghiệp,… có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất, đạo đức trong sạch, lành mạnh.


Nguồn: Báo Đầu Tư