Hơn 1.000 thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2019

ngày 30/10/2019

Ảnh minh họa.

Sau quá trình xét duyệt, UBND tỉnh phê duyệt 1.001 thí sinh đủ điều kiện dự thi và 10 thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2019.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo danh sách thí sinh; đồng thời, rà soát, đối chiếu danh sách các thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên, các thí sinh thuộc đối tượng được miền môn thi ngoại ngữ đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

(Xem danh sách các thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2019 tại đây)


Nguồn: Báo Thanh Hóa