Greenwash đang đánh lừa chúng ta như thế nào?

ngày 14/11/2022

Greenwash ban đầu chỉ dùng trong lĩnh vực quảng cáo, sau đó được ứng dụng trong các bối cảnh liên quan chính trị.

Greenwash /ˈɡriːn.wɒʃ/ (động từ): (Tạm dịch) Quảng cáo xanh, tẩy xanh

Định nghĩa:

Greenwash được định nghĩa là hành động cố gắng thuyết phục mọi người rằng bạn đang làm điều gì đó tốt cho môi trường bằng cách áp dụng các sáng kiến thân thiện với môi trường. Thực tế, điều này chỉ thường nhằm che giấu những công ty, tổ chức đang tham gia những hoạt động gây tổn hại môi trường.

Greenwash là sự kết hợp của tính từ green (trong trường hợp này mang ý nghĩa là bảo vệ môi trường) và động từ whitewash (nghĩa là cố gắng ngăn mọi người tìm ra sự thật về điều gì đó).

Thuật ngữ greenwash đã xuất hiện từ đầu những năm 1990 tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất được tổ chức tại Rio de Janeiro (Brazil) năm 1992. Đến năm 1999, thuật ngữ này được đưa vào Concise Oxford Dictionary.

Ban đầu, việc sử dụng greenwash chỉ giới hạn trong lĩnh vực quảng cáo với trọng tâm là thân thiện với môi trường. Các thương hiệu sẽ phát triển những sản phẩm và hình ảnh "xanh" để thuyết phục khách hàng về tính thân thiện với môi trường.

Sau đó, greenwash bắt đầu được dùng trong lĩnh vực chính trị, dùng để chỉ những chính sách trông có vẻ sẽ thúc đẩy bảo vệ môi trường, nhưng thực tế lại đang che giấu những vấn đề suy thoái môi trường.

Ứng dụng của greenwash trong tiếng Anh:

- Greenwashing is what corporations do when they try to make themselves look more environmentally friendly than they really are.

Dịch: Quảng cáo xanh là điều các tập đoàn cố làm để khiến họ trông thân thiện hơn với môi trường nhưng thực tế thì không phải vậy.

- The ads are nothing but "greenwash", a thin attempt to make the company seem eco-conscious.

Dịch: Quảng cáo này không có gì khác ngoài "tẩy xanh", một hành động nghèo nàn để giúp công ty có thêm cái mác ý thức về môi trường.

 

Nguồn: zingnews.vn