EVN Hà Nội xây dựng kịch bản ứng phó với mùa hè năm 2016

ngày 06/04/2016

“Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội cam kết bảo đảm cung cấp đầy đủ điện sinh hoạt và các nhu cầu để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.”, ông Vũ Quang Hùng - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội khẳng định.

EVN Hà Nội xây dựng kịch bản ứng phó với mùa hè năm 2016 - 1

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội cam kết bảo đảm cung cấp đầy đủ điện sinh hoạt hè năm 2016

Trong bản báo cáo Kế hoạch cung ứng điện mùa hè trên địa bàn Hà Nội năm 2016, Tổng công ty điện lực TP Hà Nội chi biết: Tp Hà Nội là nơi có phụ tải điện cho sinh hoạt quản lý tiêu dùng cao nhất trong cả nước chiếm trên 55% tổng nhu cầu điện, đây cũng là đối tượng phụ tải điện biến động bất thường, hết sức nhạy cảm đối với tình hình thời tiết 4 mùa ở khu vực Bắc bộ. Bên cạnh đó, với tốc độ đô thị hóa nhanh, càng làm cho mức tăng trưởng phụ tải điện trong những năm gần đây ngày càng lớn.

Dự báo năm 2016 sẽ chịu ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino, tình trạng lưới điện truyền tải, phân phối nhiều nơi bị xuống cấp cũng sẽ gây khó khăn cho công tác giảm tổn thất điện năng.Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng phụ tải trung bình trên địa bàn quản lý của EVN HANOI năm 2016 khoảng 10.8%, công suất đỉnh dự kiến năm 2016.

Trước tình hình đó, EVN Hà Nội đã xây dựng kịch bản, lập các giải pháp cung ứng điện cho mùa hè năm 2016 với một số giải pháp như sau:

Tập trung khắc phục các khiếm khuyết trên lưới, vệ sinh sứ và các thiết bị trên đường dây, kiểm tra sơ bộ các TBA 1 tháng/1 lần /trạm để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật vận hành, công tác tuyên truyền để giảm vi phạm hành lang lưới điện

Xây dựng và có tiến độ cụ thể, chi tiết theo thứ tự ưu tiên, tập trung xử l‎ý dứt điểm các hạng mục tồn tại của lưới điện.

Hoàn tất các công trình chống quá tải lưới điện trung áp các công trình đầu tư xây dựng mới lưới điện 110kV năm 2016 theo kế hoạch.

Triển khai công nghệ vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao không cắt điện và phương pháp sửa chữa điện nóng (hotline).

Cùng với đó, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án quan trọng. Dự kiến xây dựng mới 452 trạm và nâng công suất 385 trạm phân phối.

Lập kế hoạch cắt điện khoa học kết hợp nhiều công việc trong một lần cắt điện giảm thiểu số lần cắt điện trên lưới tăng độ tin cậy lưới điện…

Ông Vũ Quang Hùng - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội khẳng định: “Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội cam kết bảo đảm cung cấp đầy đủ điện sinh hoạt và các nhu cầu để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.”

Nguồn 24h