Duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Cảng hàng không

ngày 07/10/2015

Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ được cổ phần hóa theo hình thức vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Thủ tướng vừa phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Theo đó, hình thức cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là vừa bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của ACV khi phát hành cổ phần lần đầu (IPO) là 22.431 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước chiếm 75% vốn điều lệ với 1,68 triệu cổ phần. Số bán cho người lao động và bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn là hơn 34 triệu cổ phần. Trong khi đó, ACV sẽ bán 20% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, số còn lại sẽ bán đấu giá công khai. 

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định mức giá khởi điểm IPO. Bộ Giao thông Vận tải cũng là đơn vị đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại ACV. 

Nguồn Vnexpress