Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua Nghị quyết lịch sử thứ 3

ngày 12/11/2021

Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã bế mạc ngày 11/11 tại Bắc Kinh sau 4 ngày nhóm họp.

Theo thông cáo của hội nghị, Nghị quyết về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử 100 năm phấn đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được toàn thể hội nghị xem xét thông qua.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: THX.

Đây là nghị quyết về lịch sử thứ 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đây, đảng này từng ra hai nghị quyết lịch sử có ảnh hưởng to lớn vào các năm 1945 và 1981. Theo truyền thông Trung Quốc, nghị quyết này đã đúc kết kinh nghiệm lịch sử và vạch ra con đường cho tương lai của Trung Quốc. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài diễn văn quan trọng trước toàn thể hội nghị.

Trước đó, ông Tập Cận Bình đã thay mặt Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc báo cáo công tác của Bộ Chính trị và làm rõ Dự thảo Nghị quyết về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử 100 năm phấn đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cũng tại hội nghị lần này, một nghị quyết quan trọng khác về Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Ðảng Cộng sản Trung Quốc đã được thông qua. Theo đó, kỳ đại hội này sẽ được tổ chức trong nửa cuối năm 2022 tại Bắc Kinh./.

Nguồn: https://vov.vn/the-gioi/dang-cong-san-trung-quoc-thong-qua-nghi-quyet-lich-su-thu-3-904510.vov