Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở công khai số lượng tiến sĩ

ngày 14/06/2016

“Cơ sở đào tạo nào không kê khai số lượng tiến sĩ đúng hạn sẽ bị xử lý theo quy định”, Bộ GD-ĐT cho hay.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở công khai số lượng tiến sĩ - 1

Nếu cơ sở nào đào tạo tiến sĩ kém chất lượng sẽ bị đình chỉ. (Ảnh: Người lao động)

Ngày 13-6, Bộ GD-ĐT tiếp tục có công văn yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo tiến sĩ từ năm 2013 đến nay.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo này phải báo cáo về tổng số giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, nhân viên phục vụ trong số lương của cơ sở đào tạo.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu thống kê tổng số GS, GS-TSKH, GS-TS cơ hữu; tổng số PGS, PGS-TSKH, PGS-TS cơ hữu; tổng số thư viện điện tử ở nước ngoài được kết nối với thư viện của cơ sở đào tạo; thông tin về đào tạo tiến sĩ; tổng số tiến sĩ tốt nghiệp từ 2013 đến 2015; số liệu về đào tạo trình độ tiến sĩ của Cơ sở đào tạo trong thời gian 2013 - 2015; cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài liệu phục vụ cho các ngành đào tạo…

Bộ GD-ĐT cho biết, cơ sở đào tạo nào không gửi báo cáo, không kê khai đúng hạn, nội dung báo cáo không thống nhất với dữ liệu công khai của cơ sở đào tạo hoặc giảng viên trùng với cơ sở đào tạo khác mà không có minh chứng… là không đảm bảo điều kiện để được xem xét đánh giá và sẽ bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo.

Bộ GD-ĐT, việc rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo tiến sĩ từ năm 2013 đến nay nhằm đánh giá việc đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo và từng ngành đào tạo, đồng thời bổ sung và cập nhật cơ sở dữ liệu về đào tạo trình độ tiến sĩ trong cả nước.

Bộ GD-ĐT yêu cầu gửi báo cáo về Bộ trước ngày 30-6.

Trước đó, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, hoàn thiện văn bản quy định chi tiết của cơ sở đào tạo về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ; công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở đào tạo; công khai danh mục đề tài luận án tiến sĩ đang nghiên cứu, công khai toàn văn luận án trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo theo quy định của Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo tiến sĩ phải phát triển chương trình, đổi mới phương pháp đào tạo; nâng cao yêu cầu đối với luận án tiến sĩ và tiêu chuẩn người hướng dẫn, tiêu chuẩn thành viên hội đồng đánh giá luận án; đảm bảo và từng bước nâng cao chuẩn đầu ra so với tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định.

Nguồn 24h