10 công cụ thay đổi cách sử dụng Gmail của bạn

ngày 15/09/2015

Các công cụ này được cài đặt lên trình duyệt web sẽ hỗ trợ tốt hơn việc sử dụng Gmail, như hẹn giờ gửi thư, làm đẹp chữ ký,...

Sortd: Biến đổi hộp thư Gmail của bạn từ danh sách các email theo thời gian thành các nhóm email tiện quản lý hơn.

10 công cụ thay đổi cách sử dụng Gmail của bạn - 1

Giao diện các email được phân nhóm bởi Sortd.

Dropbox: Một plug-in cài đặt trên trình duyệt Chrome, cho phép bạn đính kèm tập tin từ Dropbox và lưu file đính kèm trong email về tài khoản Dropbox bằng giao diện web của Gmail.

Boomerang: Một plug-in dành cho cả Chrome, Firefox và Safari, cho phép bạn soạn thảo một email và sau đó đặt lịch để gửi đi theo thời gian tùy chọn.

GrexIt: Thành phần mở rộng miễn phí cho Chrome này cho phép bạn chia sẻ nhãn và các ghi chú với đồng nghiệp.

Giphy: Đây là một add-on miễn phí cho Chrome, cho phép bạn dễ dàng thêm các ảnh động (*.GIF) vào email.

Wisestamp: Công cụ giúp thiết kế chữ ký cho email với nhiều tùy chọn chèn hình ảnh, biểu tượng và màu sắc đa dạng.

10 công cụ thay đổi cách sử dụng Gmail của bạn - 2

Chữ ký email cực đẹp với Wisestamp.

Gmail Offline: Bạn có thể sử dụng Gmail mà không cần internet với công cụ này.

Snapmail: Phần mở rộng Chrome này cho phép bạn gửi email mã hóa, tự hủy sau 60 giây.

Unsubscriber: Ứng dụng này dành cho iPhone và iPad, để người dùng không còn bị phiền toái bởi các email đến từ các dịch vụ mà đã vô tình hay chủ ý đăng ký nhận tin.

10 công cụ thay đổi cách sử dụng Gmail của bạn - 3

Các thành phần mở rộng thường chỉ có hiệu lực khi sử dụng Gmail trên trình duyệt đã cài đặt nó.

MailTrack.io: Một thành phần mở rộng "nhỏ nhưng có võ", cho phép kiểm soát việc người nhận đã đọc email hay chưa.

Nguồn 24h