Xem tranh của những họa sĩ đương đại hàng đầu Việt Nam

ngày 08/08/2020

Triển lãm góp phần ghi nhận những thành tựu, nỗ lực của họa sĩ cho sự phát triển của thị trường mỹ thuật Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa (Trong ảnh: Tác phẩm Chốn bình yên của họa sĩ Lê Thanh Sơn)

Có 2 tiêu chí để lựa chọn tác giả tham gia triển lãm gồm tác giả có tác phẩm chất lượng nghệ thuật tốt, có dấu ấn cá nhân; tác giả bán được nhiều tác phẩm và có vị trí trên thị trường mỹ thuật (Trong ảnh: Tác phẩm Cá của họa sĩ Nguyễn Tấn Cương)

Với 2 tiêu chí đề ra, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 19 họa sĩ để tham dự triển lãm đặc biệt này (Trong ảnh: Tác phẩm Thiếu nữ của họa sĩ Hồ Hữu Thủ)

Tác phẩm Tâm thức của họa sĩ Đinh Quân

Tác phẩm Miền yêu thương của họa sĩ Đào Hải Phong

Tác phẩm Tuổi đời của họa sĩ Đặng Xuân Hòa

Tác phẩm Em Xoan của họa sĩ Bùi Hữu Hùng

Tác phẩm Ánh trăng của họa sĩ Phạm Luận

Tác phẩm Nghĩ của họa sĩ Lê Thiết Cương

Tác phẩm Bướm và hoa của họa sĩ Hứa Thanh Bình

Tác phẩm Phong cảnh với con thuyền nhỏ của họa sĩ Hồng Việt Dũng

Tác phẩm sự thật trong phản chiếu song hành của họa sĩ Lê Kinh Tài

Tác phẩm Ni sư của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình

Tác phẩm Tiếng vọng từ nơi xa của họa sĩ Nguyễn Trung

Tác phẩm Màu thời gian của họa sĩ Phạm An Hải

Tác phẩm Gia đình nhà chuột của họa sĩ Thành Chương

Tác phẩm Mây Tam Diện của họa sĩ Vũ Đình Tuấn

Tác phẩm Sapa của họa sĩ Trần Lưu Hậu

Tác phẩm Đường xoắn ốc của họa sĩ Trần Văn Thảo

Nguồn: Báo ANTĐ