Văn phòng điện tử Cloudoffice: Giải pháp văn phòng trong xã hội hiện đại

ngày 20/05/2015

Ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử không chỉ mang lại hiệu quả cao trong công việc, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn giúp chuẩn hóa quy trình làm việc, quy trình xử lý văn bản hoặc lưu trữ hồ sơ tài liệu.

Văn phòng điện tử sẽ dần thay thế cho hệ thống văn phòng truyền thống

Văn phòng điện tử sẽ dần thay thế cho hệ thống văn phòng truyền thống

Hiện nay, xu hướng đổi mới, hiện đại hóa văn phòng, công tác hành chính tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang diễn ra rất mạnh mẽ và toàn diện, trong đó phải kể tới việc ứng dụng giải pháp văn phòng điện tử.

Ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử  không chỉ mang lại hiệu quả cao trong công việc, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn giúp chuẩn hóa quy trình làm việc, quy trình xử lý văn bản hoặc lưu trữ hồ sơ tài liệu. Có thể nhận thấy, phần mềm văn phòng điện tử thực sự là một cuộc cách mạng trong đổi mới hệ thống quản lý văn phòng hiện nay. Văn phòng điện tử không chỉ giúp cho người dùng dễ dàng trong việc quản lý, sắp xếp, lưu trữ các loại tài liệu phức tạp còn giúp bạn có thể dễ dàng trong việc xây dựng kế hoạch làm việc, phân công, quản lý công việc  hiệu quả, xóa bỏ ranh giới không gian, thời gian trong suốt quá trình thực hiện.

Văn phòng điện tử Cloudoffice - Phần mềm quản lý văn phòng hiện đại:  CloudOffice không chỉ là một hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu mà còn là một hệ thống điều hành quản trị công việc toàn diện và chuyên nghiệp theo nhiều cấp quản lý. Phần mềm được thiết kế một cách khoa học với đầy đủ chức năng trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp, quản lý, lưu trữ, điều hành công việc trực tuyến trên mạng máy tính.

CloudOffice - Quản lý văn bản toàn diện: Chức năng này cho phép văn thư quản lý văn bản với đầy đủ các nghiệp vụ liên quan như: Quản lý công văn đi, công văn đến, phân loại công văn, phê duyệt công văn, xem công văn theo ngày, tuần, tháng, xem theo ngày cập nhật, ngày công văn đến, ngày hiệu lực, ngày hết hiệu lực, theo dõi báo cáo tình hình xử lý văn bản, thời hạn xử ý văn bản... Ngoài ra, chức năng bình luận cho phép mọi người ghi chú, trao đổi ý kiến cá nhân của mình vào từng văn bản hoặc đánh dấu thông tin cần nhớ để sau này có thể xem lại khi cần.

Cloudoffice sẽ giúp người dùng dễ dàng hơn trong quản lý và điều hành công việc

Cloudoffice sẽ giúp người dùng dễ dàng hơn trong quản lý và điều hành công việc

CloudOffice - Quản lý tài liệu  chuyên nghiệp: Ngoài việc quản lý các văn bản đến, văn bản đi nội bộ, phần mềm còn cho phép quản lý các hồ sơ tài liệu không thuộc nhóm thông tin văn bản, hồ sơ tài liệu có thể là phần mềm, hồ sơ hợp đồng, hồ sơ khiếu nại tố cáo, các biểu mẫu, ấn chỉ, các tài liệu âm thanh, video... Đặc biệt, phần mềm còn cho phép quản lý các loại hồ sơ sự kiện. Các sự kiện có thể được quản lý thành một hồ sơ theo dõi từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc sự kiện.

Việc quản lý công văn, tài liệu, giấy tờ sẽ đơn giản hơn nhờ Cloudoffice

Việc quản lý công văn, tài liệu, giấy tờ sẽ đơn giản hơn nhờ Cloudoffice

CloudOffice - Điều hành công việc toàn diện: Phần mềm hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành quản lý cho lãnh đạo. Lãnh đạo có thể khởi tạo công việc, phân công và theo dõi tiến độ công việc. Việc theo dõi tiến độ xử lý công việc sẽ giúp lãnh đạo cùng nhân viên kịp thời nắm bắt công việc, trao đổi thông tin qua lại, xin ý kiến chỉ đạo hay góp ý ngay trên phần mềm, từ đó công việc được xử lý đúng thời hạn và đúng hướng.

CloudOffice – Xử lý văn bản từ xa ở mọi nơi, mọi lúc: CloudOffice có thể giúp lãnh đạo duyệt văn bản, chỉ đạo công việc từ xa qua internet ngay trên các thiết bị thông minh SmartPhone, đáp ứng nhu cầu điều hành và xử lý công việc một cách linh hoạt - kịp thời - mọi lúc mọi nơi.

Ngoài những chức năng chính điển hình trên, CloudOffice cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ văn phòng như: gửi thông báo hàng loạt, trao đổi thảo luận, lịch đơn vị, lịch cá nhân, danh bạ điện thoại, gửi tin nhắn, trưng cầu ý kiến, lấy ý kiến, biểu quyết.

Bạn hoàn toàn có thể điều khiển và xử lý công việc từ xa với Cloudoffice

Bạn hoàn toàn có thể điều khiển và xử lý công việc từ xa với Cloudoffice

Nguồn: cloudoffice.com.vn