Từ 31/3, ngưng ký hợp đồng gói 30.000 tỉ đồng

ngày 30/03/2016

Ngày 28.3, Ngân hàng Nhà nước đã có Văn bản số 1953 gửi đến các ngân hàng về việc dừng ký hợp đồng cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ.

Văn bản này cho biết qua theo dõi của NHNN về tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở, đến nay số tiền cam kết cho vay của các ngân hàng đối với khách hàng đã đạt trên 30.000 tỉ đồng.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thực hiện dừng ký hợp đồng tín dụng mới kể từ ngày 31-3-2016 đối với toàn bộ các đối tượng khách hàng của chương trình này. Đồng thời tập trung giải ngân các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng theo quy định của pháp luật.

Thời điểm ngưng giải ngân tái cấp vốn của NHNN sẽ được thông báo tới các ngân hàng bằng văn bản trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn 24h