Từ 30/8, shipper được hoạt động trong nội quận tại TP Hồ Chí Minh

ngày 30/08/2021

 

Ảnh minh họa.

UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản khẩn về việc lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trong đó cho phép các shipper được hoạt động trở lại tại tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. 

Theo đó, căn cứ ý kiến của Bộ phận Thường trực Đặc biệt về phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh ngày 29/8, UBND TP Hồ Chí Minh đã thống nhất cho phép lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) theo danh sách của Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh được lưu thông ra đường theo phạm vi một quận, huyện và thành phố Thủ Đức trong thời gian thực hiện chỉ thị "ai ở đâu yên đó".

UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương làm việc với các doanh nghiệp quản lý shipper yêu cầu cung cấp danh sách, thực hiện nghiêm các điều kiện về tiêm ngừa vắc xin phòng, chống Covid-19 và xét nghiệm nhanh để được hoạt động.

Đối với các shipper hoạt động ở 8 quận "vùng đỏ" đã được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin phòng, chống Covid-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 (thực hiện xét nghiệm nhanh 1 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người tại các Trạm y tế lưu động ở 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn).

Đối với các shipper hoạt động ở 14 quận, huyện còn lại đã được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 (thực hiện xét nghiệm nhanh 2 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người).

UBND TP Hồ Chí Minh giao Công an TP Hồ Chí Minh thống nhất với Sở Công Thương về phương án hoạt động của lực lượng shipper (chỉ hoạt động trong phạm vi 1 quận, huyện và thành phố Thủ Đức); kiểm tra thường xuyên hoạt động của lực lượng shipper theo hình thức kiểm tra trực tuyến thông tin shipper khi lưu thông ra đường, đồng thời xử lý nghiêm khi có hành vi vi phạm.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng giao Chủ tịch UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn mình quản lý, chịu trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng có liên quan kiểm tra hoạt động của các shipper bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Giao Công an TP Hồ Chí Minh bổ sung thêm cho Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh khoảng 20.000 giấy đi đường để cấp cho lực lượng nhân viên hệ thống bán lẻ nhằm bổ sung thêm lực lượng chuẩn bị đơn hàng theo combo, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Nguồn GDTĐ