Tỉ phú giàu nhất VN thu bao nhiêu tiền từ BĐS?

ngày 21/03/2015

Nguồn thu lớn nhất của Tập đoàn Vingroup và tỉ phú Phạm Nhật Vượng hiện nay đến từ các hoạt động kinh doanh bất động sản. Trong năm 2014, doanh thu từ bất động sản của Tập đoàn này đạt gần 24.000 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 vừa được Tập đoàn Vingroup công bố, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn Vingroup đạt trên 27.726 tỉ đồng, doanh thu thuần đạt 27.723 tỉ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.346 tỉ đồng.

Trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vingroup, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 21.771 tỉ đồng, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ liên quan đạt 2.129 tỉ đồng.

Dịch vụ khách sạn, vui chơi giải trí và các dịch vụ có liên quan cũng đem lại cho Vingroup nguồn doanh thu 2.115 tỉ đồng.

Tỉ phú giàu nhất VN thu bao nhiêu tiền từ BĐS? - 1

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tập đoàn Vingroup

Bên cạnh đó, doanh thu từ cung cấp dịch vụ bệnh viện đạt 656 tỉ đồng. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ bán lẻ tại các gian hàng và siêu thị đạt 422 tỉ đồng. Dịch vụ giáo dục cũng mang lại cho tỉ phú Phạm Nhật Vượng nguồn doanh thu 229 tỉ đồng.

Như vậy có thể thấy, nguồn thu lớn nhất của Tâp đoàn Vingroup và tỉ phú Phạm Nhật Vượng đến từ các hoạt động kinh doanh liên quan đến bất động sản.

Tỉ phú giàu nhất VN thu bao nhiêu tiền từ BĐS? - 2

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tập đoàn Vingroup

Tuy nhiên, lượng bất động sản tồn kho của Tập đoàn này cũng tương đối lớn. Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2014 của Vingroup, tồn kho bất động sản để bán hiện đang xây dựng lên đến 12.981 tỉ đồng; còn tồn kho bất động sản để bán đã xây dựng hoàn thành là 2.983 tỉ đồng.

Các dự án bất động sản lớn đang xây dựng dở dang của Vingroup lên tới 27 dự án, trong đó lớn nhất là dự án Vinhomes Central Park, đứng thứ hai là Vinhomes Nguyễn Chí Thanh.

Nguồn 24h