Thêm 16 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, tỉ lệ chữa khỏi của Việt Nam trên 72%

ngày 17/04/2020

Toàn bộ 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay đều điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Những bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tới.

16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: 108; 128; 133; 139; 169; 172; 173; 174; 183; 191; 213; 217; 219; 221; 223; 242.

Như vậy, tổng số bệnh nhân khỏi bệnh tại Việt Nam đã lên 193 trường hợp, chiếm hơn 72%, 75 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 14 cơ sở y tế trên cả nước, hầu hết đều có sức khỏe ổn định.

Những bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 2/4 vừa qua tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương

1. Bệnh nhân 108: 19 tuổi, nam, ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Vào viện ngày: 21/3. Xét nghiệm: 2 lần âm tính

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

2. Bệnh nhân 128: 20 tuổi, nam, ở Lê Chân, Hải Phòng

Vào viện ngày: 24/3. Xét nghiệm: 3 lần âm tính

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh không sốt, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale.

3. Bệnh nhân 133: 65 tuổi, nữ, ở Lai Châu

Vào viện ngày: 25/3. Xét nghiệm: 2 lần âm tính

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, hết sốt 16 ngày, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

4. Bệnh nhân 139: 24 tuổi, nữ, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vào viện ngày: 23/3. Xét nghiệm: 2 lần âm tính

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, tim đều, rõ. Phổi không ran, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

5. Bệnh nhân 169: 47 tuổi, nữ, ở Đống Đa, Hà Nội (là nhân viên căng tin BV Bạch Mai)

Vào viện ngày: 28/3. Xét nghiệm: 2 lần âm tính

Bệnh nhân tỉnh không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

6. Bệnh nhân 172: 35 tuổi, nữ, ở Quốc Oai, Hà Nội

Vào viện ngày: 25/3. Xét nghiệm: 2 lần âm tính

Bệnh nhân tỉnh, đã hết sốt 12 ngày, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

7. Bệnh nhân 173: 43 tuổi, nữ, ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Vào viện ngày: 27/3. Xét nghiệm: 2 lần âm tính

Bệnh nhân hiện không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

8. Bệnh nhân 174: 57 tuổi, nữ, ở Phú Lương, Thái Nguyên (là nhân viên căng tin BV Bạch Mai)

Vào viện ngày: 28/3. Xét nghiệm: 2 lần âm tính

Bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

9. Bệnh nhân 183: 43 tuổi, nữ, ở Cầu Giấy, Hà Nội

Vào viện ngày: 29/3. Xét nghiệm: 3 lần âm tính

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tim đều, phổi không rale. Bụng mềm, không chướng.

10. Bệnh nhân191: 36 tuổi, nữ, ở Hưng Hà, Thái Bình (là nhân viên căng tin BV Bạch Mai)

Vào viện ngày: 30/3. Xét nghiệm: 3 lần âm tính

Bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

11. Bệnh nhân 213: 40 tuổi, nữ, ở Thanh Oai, Hà Nội

Vào viện ngày: 30/3. Xét nghiệm: 3 lần âm tính

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

12. Bệnh nhân 217: 25 tuổi, nữ, ở Nam Đàn, Nghệ An

Vào viện ngày 1/4. Xét nghiệm: 2 lần âm tính

Hiện bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

13. Bệnh nhân 219: 59 tuổi, nữ, ở Văn Lâm, Hưng Yên

Vào viện ngày: 25/3. Xét nghiệm: 2 lần âm tính

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

14. Bệnh nhân 221: 24 tuổi, nữ, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vào viện ngày: 29/3. Xét nghiệm: 2 lần âm tính

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, hết sốt 9 ngày, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

15. Bệnh nhân 223: 29 tuổi, nữ, ở Hải Hậu, Nam Định

Vào viện ngày: 26/3. Xét nghiệm: 3 lần âm tính

Bệnh nhân đã hết sốt 13 ngày, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

16. Bệnh nhân 242: 34 tuổi, nữ, ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Vào viện ngày 6/4. Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

Bệnh nhân đã hết sốt 9 ngày, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.


Nguồn: Báo VietnamNet