Tháng 10, ngân sách trả nợ nhiều hơn chi đầu tư

ngày 03/11/2015

Theo báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) của Bộ Tài chính, trong tháng 10, chi trả nợ và viện trợ đã vượt khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản (13,5 nghìn tỷ đồng so với 13,1 nghìn tỷ đồng).

Chi trả nợ tăng nhanh

Theo đó, chi NSNN tháng 10 ước đạt 97,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 918,4 nghìn tỷ đồng (bằng 80,1% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó, chi đầu tư phát triển tháng 10 ước 13,1 nghìn tỷ đồng (luỹ kế 10 tháng xấp xỉ 137,9 nghìn tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán, tăng 8,1% cùng kỳ năm 2014).

Đến hết tháng 10 vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân cho các dự án ước đạt 133,5 nghìn tỷ đồng, bằng 70,1% dự toán (cùng kỳ năm 2014 đạt 70,6% kế hoạch). Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 10 tháng ước đạt 54% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước đạt 64,9% kế hoạch.

Trong khi đó, trong tháng 10, ngân sách chi trả nợ và viện trợ ước đạt 13,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 10 tháng là 127,3 nghìn tỷ đồng (bằng 84,9% dự toán, tăng 10,3% so cùng kỳ năm 2014). Khoản chi lớn nhất của ngân sách vẫn là chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và quản lý hành chính quản lý hành chính.

Tháng 10, ngân sách trả nợ nhiều hơn chi đầu tư - 1

Tốc độ giải ngân cho xây dựng chậm hơn so với chi trả nợ. Ảnh: Đức Huy.

Bộ Tài chính cho biết, tháng 10, khoản chi này ước đạt 70,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 10 tháng đạt 645,1 nghìn tỷ đồng (bằng 84,1% dự toán, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2014).

Bộ này đánh giá, các nhiệm vụ chi NSNN được đáp ứng kịp thời theo dự toán giao và tiến độ thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo kinh phí cho những nhiệm vụ cấp thiết phát sinh về quốc phòng, an ninh, khắc phục hậu quả thiên tai (hạn hán, lũ, lụt...).

Bên cạnh đó, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp 80 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn.

Hoàn thành sớm nhiều khoản thu

Trong tháng 10, tổng thu ngân sách ước đạt 95,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế kể từ đầu năm đến hết tháng 10 đạt 777 nghìn tỷ đồng (bằng 85,3% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2014).

Như mục tiêu đề ra đầu năm, các khoản thu nội địa tăng so với cùng kỳ. Trong tháng 10, ngân sách thu được 75 nghìn tỷ đồng (tăng 33 nghìn tỷ đồng, tức tăng 78,6% so với tháng trước). Nguyên nhân chủ yếu do tháng 10 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý III/2015.

Tính ra, lũy kế thu nội địa 10 tháng đạt 578,2 nghìn tỷ đồng (bằng 90,5% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2014).

Bộ Tài chính cho hay, nhiều khoản thu nội địa đã hoàn thành dự toán cả năm, như: thuế bảo vệ môi trường đạt 158,3% dự toán (do điều chỉnh tăng mức thu từ ngày 1/5 đối với các mặt hàng xăng); thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 133,3% dự toán; các khoản thu về nhà, đất đạt 128,9% dự toán; lệ phí trước bạ đạt 115,6% dự toán,...

Riêng thu từ dầu thô tháng 10 ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 55,5 nghìn tỷ đồng (bằng 59,7% dự toán, giảm 37,7% so với cùng kỳ năm trước). Sản lượng dầu thanh toán 10 tháng ước đạt xấp xỉ 13,9 triệu tấn, bằng 94,3% kế hoạch năm, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá dầu thô bình quân đạt khoảng 58,4 USD/thùng, giảm 41,6 USD/thùng so với giá dự toán (100 USD/thùng).

Còn thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 10 ước đạt 16 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, tổng số thu ước đạt 209,3 nghìn tỷ đồng (bằng 80,5% dự toán, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm trước). Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 70 nghìn tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 139,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6% dự toán.

Nguồn 24h