Nguy cơ bị xù nợ của Vietcombank tăng hay giảm?

ngày 16/11/2014

Nợ có khả năng mất vốn tăng gần 70% so với cuối năm 2013 nhưng lại giảm so với cuối quý 2.

Như VTC News đã đưa tin, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3, nợ xấu tại Vietcombank giảm nhẹ nhưngnợ có khả năng mất vốn lại tăng 69,2% so với cuối năm 2013. Vietcombank đã lên tiếng giải thích về các con số này.


Theo Vietcombank, tổng nợ xấu của ngân hàng là 7.686 tỷ đồng, giảm 1.346 tỷ đồng so với quý 2/2014, chiếm 2,54% trên tổng dư nợ 302.181 tỷ đồng. Trong đó riêng nợ có khả năng mất vốn là 4.725 tỷ đồng tăng 69,2% trong vòng 9 tháng nhưng giảm 40 tỷ so với quý 2/2014.

vietcombank
Nợ có khả năng mất vốn của Vietcombank tăng so với cuối năm 2013 nhưng giảm so với quý 2/2014


“Nợ có khả năng mất vốn của Vietcombank tăng so với cuối năm nhưng giảm so với quý 2. Khi so sánh, chúng ta nên lấy mốc gần nhất là quý 2” – Vietcombank nhận xét.

Giải thích rõ hơn về biến động nợ xấu, Vietcombank cho biết thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro ra đời đã ảnh hưởng rất lớn đến các tổ chức tín dụng, làm gia tăng nợ xấu, tăng chi phí dự phòng…

Để kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo đúng cam kết với Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank thực hiện đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng trên nguyên tắc không hạ chuẩn cho vay; đồng thời quyết liệt, tập trung mọi biện pháp xử lý và thu hồi nợ xấu.

Vietcombank đã xây dựng và giao kế hoạch cho các đơn vị thành viên phải giảm nợ nhóm 2 và nợ xấu; tăng mạnh thu hồi nợ xấu và nợ đã xử lý rủi ro. Bên cạnh đó, VCB đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi nợ xấu.

Theo VTC News

{fcomment}