Sacombank: Lợi nhuận trước thuế đạt 4.000 tỷ đồng, chia cổ tức từ 2023

ngày 23/04/2021

Khách hàng giao dịch tại Sacombank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 23/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Báo cáo tại đại hội, lãnh đạo Sacombank cho biết năm 2021, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 8% và lên 533.300 tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt 485.500 tỷ đồng, tăng 9%; dư nợ tín dụng đạt 372.000 tỷ, tăng 9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 20%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Dựa trên cơ sở mức tăng trưởng tín dụng cho phép của Ngân hàng Nhà nước và diễn biến tình hình kinh doanh trong năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh lại mục tiêu tăng trưởng huy động và cho vay phù hợp.

Hội đồng quản trị Sacombank cũng cho biết nguồn lợi nhuận ngân hàng giữ lại đang ở mức cao, lên tới 6.000 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến sử dụng lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ cũng như đáp ứng kỳ vọng của cổ đông trong nhiều năm không nhận được cổ tức.

Sacombank đã trình xin Ngân hàng Nhà nước được chia cổ tức, song do ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu, nên phải tập trung nguồn lực để xử lý nợ xấu.

Trả lời thắc mắc của cổ đông về việc nhiều năm không nhận được cổ tức, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank cho biết khi tái cơ cấu thành công, Hội đồng quản trị ngân hàng hứa cố gắng tái cơ cấu thành công trong 5 năm, dự kiến đến năm 2022 trở về trạng thái bình thường, đầu năm 2023 sẽ có thể chia cổ tức.

Về nội dung thực hiện Đề án tái cơ cấu đến năm 2025, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường bất động sản kém linh hoạt khiến cho công tác thu hồi nợ xấu gặp nhiều khó khăn, nhưng Sacombank vẫn thu hồi nợ xấu và tài sản tồn đọng vượt mục tiêu. Tỷ suất sinh lời vượt kế hoạt đề án như tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt 0,52%, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 8,96%.

Sacombank đã trích 5.633 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro và xử lý tài sản tồn đọng thuộc đề án, nâng mức trích lập lũy kế từ khi triển khai đề án lên 12.027 tỷ đồng, đạt 52% tổng thể đề án đến năm 2025.

Doanh số thu hồi và xử lý nợ xấu của Sacombank trong năm qua đạt hơn 15.200 tỷ đồng; trong đó đã thu hồi 8.200 tỷ đồng các khoản thuộc đề án tái cơ cấu Sacombank sau khi sáp nhập thêm Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank). Theo đó, nâng mức thu hồi lũy kế từ khi triển khai đề án lên 46.547 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch tổng thể đề án đến năm 2025.

Ngoài ra, Chủ tịch Sacombank cũng thông tin cho cổ đông về kế hoạch bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài chỉ được giải quyết khi tái cơ cấu thành công./.

Nguồn VietnamPlus