Nợ `khủng` của công ty bầu Đức có đáng lo?

ngày 21/05/2015

 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đang gánh khoản nợ lên đến gần 25.000 tỷ đồng, khoản nợ khủng này có thực sự đáng lo?

Nợ dễ trả


Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai lại “nóng” trên thị trường chứng khoán sau khi công bố báo cáo tài chính quý 1. Điểm “nóng” nhất của bản báo cáo này không nằm ở lợi nhuận mà nằm ở khoản nợ khủng.

Cụ thể, tại ngày 31/3, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai đạt 7.346,51 tỷ đồng, tăng 506,93 tỷ đồng, tương ứng 7,41% so với cuối năm 2014. Khoản nợ phát sinh trong quý 1 chủ yếu đến từ vay ngắn hạn ngân hàng.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng có xu hướng gia tăng khi đạt 17.282,42 tỷ đồng, tăng 1.599,2 tỷ đồng. Khoản nợ dài hạn tăng chủ yếu từ trái phiếu thường trong nước.

Như vậy, tổng nợ của Hoàng Anh Gia Lai đạt 24.628,93 tỷ đồng (hơn 1,1 tỷ USD). Đây là khoản nợ không hề nhỏ với một công ty dù lớn như Hoàng Anh Gia Lai.

hoàng anh gia lai
Hoàng Anh Gia Lai có nợ khủng nhưng không đáng ngại

Vì khoản nợ tăng hơn 2.000 tỷ đồng nên tiền lãi phát sinh mạnh trong kỳ. Cụ thể, chi phí tài chính quý 1/2015 của Hoàng Anh Gia Lai đạt 219,23 tỷ đồng, tăng 117,48% so với cùng kỳ năm 2014.

Thông tin này khiến cổ đông và nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, trên thực tế, khoản nợ khủng này của Hoàng Anh Gia Lai không đáng ngại vì đa phần đều là nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn mà công ty phải trả trong năm 2015 khoảng 5.000 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai khẳng định "kế hoạch kinh doanh và dòng tiền của tập đoàn thừa khả năng trả các khoản này". Các số liệu trong báo cáo tài chính cũng thể hiện rõ điều này. Chỉ riêng tiền mặt và các khoản phải thu ngắn hạn cũng đã đạt hơn 4.200 tỷ đồng.

Nợ có khả năng chuyển đổi

Chỉ riêng tiền mặt và các khoản phải thu ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã đạt hơn 4.200 tỷ đồng, gần đủ để trả nợ ngắn hạn trong năm 2015. Đó còn chưa kể, các khoản nợ này đều có khả năng “chuyển đổi” và kéo dài thời gian.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết: “Nhận thấy nhà đầu tư và cổ đông quan tâm nhiều đến số dư nợ vay ngắn hạn trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2015, Hoàng Anh Gia Lai đã công bố thông tin chi tiết về các số dư để giúp cổ đông và nhà đầu tư có cái nhìn đầy đủ”.

Cụ thể, với trái phiếu chuyển đổi phát hành cho Northbrooks Investment (Maritius) Pte Ltd trị giá 1.100 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 31/08/2015, áp lực trả nợ không quá lớn. Trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn sao cho 2 bên có lợi nhất phù hơp với diễn biến của thị trường chứng khoán.

Trái phiếu hoán đổi lấy cổ phần ngành nông nghiệp phát hành cho Northbrooks Investment (Maritius) Pte Ltd trị giá 1.130 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 15/07/2015 có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian hoán đổi và đáo hạn sao cho 2 bên có lợi nhất phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán.

Trái phiếu kèm chứng quyền ngành nông nghiệp trị giá 2.000 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 05/12/2015 có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện chứng quyền và đáo hạn sao cho 2 bên có lời nhất phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán.

Đối với 3 loại trái phiếu này, do thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến chưa thuận lợi nên công ty đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn với các trái chủ.

Các khoản vay ngắn hạn ngân hàng trị giá 1.787 tỷ đồng được sử dụng cho mục đích tài trợ vốn lưu động của tập đoàn, vì vậy luôn luân chuyển với số dư ổn định.

Các khoản vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả trong vòng 1 năm trị giá 1.329 tỷ đồng, HAG khẳng định kế hoạch kinh doanh và dòng tiền của tập đoàn thừa khả năng trả các khoản này.

Nguồn VTC News